Szkolenie: Public relations związków zawodowych

Szanowni Państwo, Public relations posiada wiele definicji. Dla organizatorów szkolenia jest po prostu komunikowaniem się. Nie komunikowaniem przez „kogoś” „komuś” „czegoś”. Komunikujemy się dzięki wolności. Komunikujemy się w duchu odpowiedzialności. Komunikujemy się dla przyszłości. Profesor Jerzy Olędzki twierdzi, iż public relations – będąc paletą wielobarwnych technik i narzędzi – daje twórcy możliwość kreacji społecznego dialogu. Zaznacza […]