Zwracamy się z apelem do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, całego środowiska akademickiego oraz wszystkich Polek i Polaków, którym leży na sercu dobry stan Polskiej Nauki o składanie podpisu pod petycją.

Wystarczy wejść w poniższy link i potwierdzić chęć złożenia podpisu:
PETYCJA

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród współpracowników i znajomych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zapoznaj się z ulotką informacyjną Społecznej Inspekcji Pracy. Zobacz, jak możesz włączyć się w proces tworzenia przyjaznego miejsca pracy. Dowiedz się, w jaki sposób związki zawodowe działające w Uniwersytecie Szczecińskim we współpracy z pracodawcą działają na rzecz przestrzegania i poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. W materiale informacyjnym znajdziesz kontakty do społecznych inspektorów pracy (Pobierz PDF).

Zachęcamy do odwiedzania strony www Inspektoratu BHP i OP US