Komisja Wyborcza NSZZ Solidarność US

Przewodniczący Komisji Wyborczej NSZZ Solidarność, ogłasza możliwość zgłaszania kandydatur na na Członków organów nadzorczych i wykonawczych w terminie do dnia 16.05.2023 r.

Zgłoszenia należy dokonywać na drukach dostępnych na stronie http://www.solidarnosc.org.pl (zielona zakładka Wybory 2023), bezpośrednio w siedzibie NSZZ Solidarność US (70-062 Szczecin, ul. Szwoleżerów 18/2), drogą pocztową (70 – 062 Szczecin, ul. Szwoleżerów 18/2) lub w dniu wyborów.

Możliwość zgłaszania kandydatur dotyczy wyłącznie członków NSZZ Solidarność US.

Termin wyborów został zaplanowany na dzień 16.05.2023 r.

Miejsce wyborów: zostanie podane w późniejszym terminie.

 

Przewodniczący
Komisji Wyborczej
NSZZ Solidarność US
Marek Białkowski