Obchody 42 rocznicy Porozumień sierpniowych.

W dniu 30.08.2022 r. Przewodniczący KU NSZZ Solidarność US wraz z innymi Przewodniczącymi Komisji Zakładowych NSZZ Solidarność uczelni wyższych w Szczecinie, wziął udział w obchodach 42 rocznicy Porozumień sierpniowych. Dla przypomnienia wskazać należy, że do wielu lat lansowana jest teza, iż Porozumienia te zostały zawarte w Stoczni Gdańskiej, w której jako pierwszej zaakceptowali je i podpisali przedstawiciele NSZZ Solidarności gdańskiej. Jednakże to właśnie związkowcy ze Szczecina pierwsi je wynegocjowali i podpisali i to właśnie w dniu 30.08.1980 r. Dopiero po tym fakcie, stosowne porozumienia podpisali przedstawiciele związku zawodowego w Gdańsku. i to właśnie na pamiątkę tego zdarzenia, my NSZZ Solidarność w Szczecinie i regionie, swoje uroczystości obchodzimy wcześniej o jeden dzień. Uroczystość, w której wzięliśmy udział jest o tyle doniosła, że po raz pierwszy od wielu lat odbyła się z pełną obsadą delegecji Komisji Zakładowych NSZZ Solidarność uczelni wyższych Szczecina, jako wyraz nawiązanej i utrzymującej się solidarności środowisk naukowych.

Obchody 42 rocznicy Porozumień sierpniowych w Szczecinie