Petycja w sprawie poprawy sytuacji finansowej na uczelniach

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W związku z ogólnopolskim protestem pracowników szkolnictwa wyższego i nauki poniżej przesyłamy kilka bardzo istotnych informacji.

  1. Na skutek prowadzonej przez KSN ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, minister powołał 14.12. br. Zespół do spraw przygotowania propozycji rozwiązań w zakresie wynagrodzeń w uczelniach publicznych, w skład którego weszli przedstawiciele KSN, RSzWiN, KRASP, KRPUZ, RGNiSzW oraz dyrektorzy departamentów w MEiN. Pierwsze spotkanie zespołu zaplanowane jest na czwartek 16.12.
  2. Pamiętajmy, że nasza ogólnopolska akcja protestacyjna i postulaty dotyczą nie tylko szkół wyższych, ale również bardzo trudnej sytuacji finansowej wszystkich pracowników w instytutach badawczych i jednostkach naukowych PAN. Upominajmy się o interesy naszych Kolegów i Koleżanek z tych instytucji. Tylko razem jesteśmy w stanie skutecznie walczyć z pauperyzacją środowiska naukowego i o poprawę finansowania całej polskiej nauki!
  3. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” jest organizatorem zbiórki podpisów pod elektroniczną petycją do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentarzystów w sprawie trudnej sytuacji finansowej w uczelniach i instytutach.

Zwracamy się z apelem do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, całego środowiska akademickiego oraz wszystkich Polek i Polaków, którym leży na sercu dobry stan Polskiej Nauki o składanie podpisu pod petycją. Wystarczy wejść w poniższy link i potwierdzić chęć złożenia podpisu:

https://www.petycjeonline.com/w_sprawie_poprawy_sytuacji_finansowej_w_uczelniach_i_instytutach

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród współpracowników i znajomych.