Proces wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki

W załączeniu dajemy przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki materiał informacyjny na temat procesu wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki przekazany do naszego związku przez Przewodniczącego Krajowej Sekcji Nauki Dominik Szczukocki.

15 stycznia 2021 r. (piątek) o g. 10.00 odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, którego tematem będzie rozpatrzenie Informacji Ministra Edukacji i Nauki na temat procesu wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Ocena realizacji ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Transmisja na żywo dostępna będzie na stronie sejmowej www.sejm.gov.pl