Odpowiedź NSZZ Solidarność US na zarzuty JM Rektora

Załączamy poniżej ostateczną odpowiedź na zarzuty JM Rektora do związków zawodowych działających w Uniwersytecie Szczecińskim, kończąc dalszą publiczną debatę w nadziei na konstruktywną współpracę z władzami US.

Odpowiedź NSZZ Solidarność US na zarzuty JM Rektora (2021-01-14 pdf)