JM Rektor z grzywną z WSA

Dotarła do nas informacja, iż JM Rektor otrzymał grzywnę na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Z informacji wynika, iż Rada Naukowa Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego nie była w stanie wybrać komisji habilitacyjnej przez ponad 91 tygodni.