Stanowisko Komisji Uczelnianej ws. PPK

KU NSZZ Solidarność US stoi na stanowisku, że w US winny zostać utworzony w pierwszym rzędzie Pracowniczy Program Emerytalny. Rozwiązywanie problemu poprzez tworzenie programu nieprzystającego dobru pracowników US – jest działaniem niewłaściwym. Znane jest stanowisko władz US w sprawie konieczności tworzenia PPK – koszty dla US będą niższe.

Ale taki sposób jego procedowania i tworzenia na siłę PPK tylko z tego powodu jest działaniem sprzecznym z dobrze pojętym interesem naszych pracowników i przyszłych emerytów.

Przewodniczący KU NSZZ „Solidarność”