Zarządzenie 120/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

Odnosząc się do Zarządzenie nr 120/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 2 października 2020 r. w sprawie działalności uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS – COV – 2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego Związki Zawodowe Uniwersytetu Szczecińskiego wystosowały poniższe pismo ze wskazanymi wątpliwościami.

W odpowiedzi otrzymaliśmy następujące pismo: Odpowiedź Rektora dotycząca zarządzenia w sprawie pracy zdalnej (pdf)