Wniosek KU NSZZ Solidarność US w sprawie przypadku COVID-19 w administracji US [aktualizacja]

W związku z uzyskanymi informacjami dotyczącymi możliwości wystąpienia przypadku Covid-19 wśród pracowników administracji w budynku przy al. Papieża Jana Pawła II 31 poprosiliśmy o informację jakie zostały podjęte w tym zakresie działania mające na celu odseparowanie osób mogących mieć kontakt z osobą zarażoną i czy JM Rektor wprowadzi pracę rotacyjną bądź pracę zdalną i ewentualną kwarantannę dla osób mogących mieć styczność z osobą zarażoną.

Prosiliśmy również o rozważenie możliwości sporządzenia procedury wewnętrznej w US w celu wyeliminowania podobnych zdarzeń w przyszłości.
Zważywszy na fakt zwiększonej ilości przypadków zachorowań na COVID-19 na terenie Szczecina, przyjęcie takiej procedury jest ze wszech miar wskazane.

Przewodniczący KU NSZZ Solidarność
Marek Białkowski


AKTUALIZACJA

Odpowiedź JM Rektora (z dnia 09.10.2020r.):
„Nic mi nie wiadomo w wystąpieniu przypadku Covid-19 wśród pracowników administracji w budynku Jan Pawła 31.  Zasady pracy są określone stosownym zarządzeniem.”


AKTUALIZACJA

Odpowiedź KU NSZZ Solidarność (z dnia 12.10.2020r.):

Szanowny Panie Rektorze,

procedury są wdrożone, w odniesieniu do samych pracowników, u których jest podejrzenie zachorowania na wirusa Covid 19, natomiast nie ma opracowanej procedury w US, dla pracowników, którzy mieli kontakt w osobą zakażoną, bądź z podejrzeniem zakażenia i jak w takich przypadkach mają zachować się oni i do kogo zgłaszać się z takimi informacjami i  w końcu, w jakiej formie winni wykonywać swoje obowiązki.

Sprawa zostanie poddana stałemu monitorowaniu przez Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w US.

Pozdrawiam
Przewodniczący
KU NSZZ Solidarność US
Marek Białkowski