Odpowiedź JM Rektora ws. Nagród

Otrzymaliśmy odpowiedź od JM Rektora prof. dr hab. Waldemara Tarczyńskiego w sprawie audytu czynności Komisji zajmującej się nagrodami.