Demokratyczne wybory

Popieramy stanowisko Związek Zawodowy Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi i wskazujemy, że nakazywanie i sugerowanie głosowania na jednego z kandydatów na Rektora US przez pracowników im podległym, nie licuje z demokratycznymi zasadami państwa prawnego, a tym bardziej ustalonymi zasadami prawa wyborczego przyjętego i funkcjonującego w Uniwersytecie Szczecińskim.

W załączeniu pismo Związku Zawodowego PNNA do jednego z kandydatów.

ZZPNNA (pdf)