Informacja na temat zatrudnienia w US

Ze źródeł zbliżonych do Władz Uniwersytetu nasz związek dowiedział się, że kondycja finansowa US jest prawidłowa (przedstawione dane finansowe). Dodatkowo potwierdzono na wczorajszym spotkaniu, że zwolnień i obniżek pensji w latach 2020-21 z powodu pandemii lub też obniżonej subwencji z właściwego ministerstwa nie będzie.

W sytuacjach problematycznych zapraszam też do przyłączenia się do naszego związku aby uzyskać wsparcie.
Dobro naszych członków najwyższym celem!

Komisja Uczelniana
NSZZ „Solidarność”