Skarbnik KU NSZZ Solidarność

W dniu 1 października tego roku, Komisja Uczelnianej NSZZ „Solidarność” US w związku z koniecznością bieżącego nadzorowania nad finansami związku, uchwałą nr 23/2019 powołała na stanowisko Skarbnika, członka komisji Pana mgr Konrada Mielko.

Uchwała nr 23/2019