Posiedzenie Komisji Socjalnej

W dniu 16.10.2019r. zaplanowane jest posiedzenie Komisji Socjalnej na Uniwersytecie Szczecinie. Komisja będzie obradować w nowym składzie, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 148/2019.

Komisja Socjalna na Uniwersytecie Szczecińskim otrzymuje następujący skład:

 • Przewodniczący dr Mikołaj Rylski;
 • Wiceprzewodnicząca mgr Irena Sęderek-Papka – kierownik Działu Socjalnego;
 • Członkowie:
  • mgr Ewa Malitowska – przedstawiciel ZNP
  • mgr Renata Zarzycka – przedstawiciel ZZPNNA
  • mgr Konrad Mielko – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
  • mgr Beata Buczyńska – przedstawiciel pracodawcy