dr Bogna Baczyńska – Sekretarzem KU NSZZ Solidarność US

W dniu 1 października tego roku, Komisja Uczelnianej NSZZ „Solidarność” US w związku z koniecznością poprawy sprawnego funkcjonowania związku, uchwałą nr 24/2019 powołała na stanowisko Sekretarza, członka komisji Panią dr Bognę Baczyńską.

Uchwała nr 24/2019