Terminy wypłat podwyżek

Komisja Uczelniana NSZZ Solidarność US podaje do wiadomości pracowników terminy, w jakich pracodawca dokona podwyżek wynagrodzeń uzgodnionych z zakładowymi organizacjami związkowymi. Wskazać przy tym należy, że KU NZSS Solidarność US stała na stanowisku i je w dalszym ciągu podtrzymuje, że podwyżki wynagrodzeń powinny mieć charakter jednolity. A więc taki, który byłby oparty o ustalane kryteria, w tym przypadku chociażby ocenę pracowniczą. Jednak w tym roku takiej oceny wśród pracowników administracyjnych nie przeprowadzono. Zatem racjonalne byłoby, aby podwyżki miały charakter stały, a więc co najmniej po 140,00 złotych dla każdego pracownika. Tymczasem nasze stanowisko nie zyskało poparcia, co w konsekwencji przyczyniło się do tego, że ostatecznie porozumienia w tej sprawie jako jedyny związek nie podpisaliśmy.

Mamy jedynie nadzieję, że w przyszłości uda nam się zmienić poglądy współdecydujących o tym fakcie w taki sposób, aby kolejne podwyżki miały charakter bardziej transparentny. Tym bardziej, że jak się już słyszy, przełożeni dostali polecenia różnicowania wysokości podwyżek, bez określenia podstaw do takiego działania. A takich sytuacji chcieliśmy naszym postępowaniem uniknąć.

Podwyżki dla pracowników 2019 – pismo Rektora (pdf)

Przewodniczący
KU NSZZ Solidarność US