Porozumienie dot. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W dniu 17 czerwca 2019 roku Uniwersytet Szczeciński w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi ustalił stawki świadczeń socjalnych. Pomimo stanowczego oporu ze strony władz uczelni, które stały na stanowisku pozostawienia wysokości odpisu na takim samym poziomie jak rok temu – czyli najniższym ustawowym, udało się wynegocjować podwyższenie refinansowania wypoczynku dorosłych o 100zł dla pracowników zarabiających na członka rodziny do 5000zł.

Stawki świadczeń socjalnych – porozumienie z dnia 17.06.2019r.

Komisja Uczelniana NSZZ Solidarność