Nie podpisaliśmy porozumienia w sprawie podwyżek w treści ostatecznej

W dniu 19 czerwca 2019 r., Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Związek Zawodowy Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi podpisał porozumienie dotyczące zwiększenia wynagrodzenia w 2019 r., dla pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego.

Związek NSZZ Solidarność US  nie zgodził się,  aby kwota  przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń pracowników (7%), przekazana Uczelni przez Ministerstwo, została pomniejszona o koszty realizacji wyrównań do minimalnych wynagrodzeń. Regulacje te nie miały mieć wpływu na obecne podwyżki. (W załączniku treść pisma skierowana w powyższej sprawie do Rektora US: pismo).

Nie mogliśmy również zgodzić się na podpisanie  porozumienia, z uwagi na fakt, iż regulacje dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, miały spowodować  zlikwidowanie problemu nierównego traktowania pracowników w wynagradzaniu przez pracodawcę, którzy wykonują  tę samą pracę albo podobną na tym samym stanowisku. Porozumienie które podpisano w dniu 19 czerwca 2019 r., może spowodować ponownie zwiększanie nierówności płacowych. Uważamy, iż w związku z brakiem wytycznych co do oceny pracowników przez pracodawcę różnicowanie wybiórczo podwyżki, może skutkować roszczeniem w związku z nierównym traktowaniem. Każdy pracownik, zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ma prawo do równego traktowania w zakresie wynagrodzenia. Art. 183c Kodeksu pracy przyznaje zatrudnionym prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości.

Informujemy iż każdy pracownik ma prawo złożyć odwołanie, co do wysokości przyznanej podwyżki.

Kierownik ustalając kwotę dla swoich pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, może przyznać kwotę w jednakowej wysokości dla każdego pracownika i będzie to kwota 140,00 zł , albo może przyznać kwotę 100,00 zł do 230,00 zł. Kierownik nie może zostać przymuszony, w jakikolwiek sposób, do różnicowania bądź nie, kwot podwyżki.