Odpowiedź władz rektorskich US w sprawie postulatów do projektu Statutu US

W załączeniu przekazujemy do wiadomości wszystkich zainteresowanych członków i sympatyków związku, odpowiedź władz rektorskich US w sprawie złożonych przez związki zawodowe, działające w US, postulatów zmian do projektu Statutu US.

Z zadowoleniem przyjęliśmy informację, że projektodawca nowego Statut US, prof. E. Włodarczyk, przyjął część naszych propozycji związanych z poprawą ochrony praw pracowniczych i wzmocnieniu ich ochrony w US. Nadal jednak oczekujemy, aby pozostałe nasze postulaty zostały zauważone i uzupełnione o stosowne zapisy w projekcie Statutu US.

O postępach w ich wprowadzaniu, postaramy się informować na bieżąco.

Odpowiedź cz.1 (pdf)

Odpowiedź cz.2 (pdf)

Przewodniczący KU NSZZ Solidarność US
Marek Białkowski