Rozprawa sądowa w sprawie pracowniczej dr Bogny Baczyńskiej

W dniu dzisiejszym, tj. 10.04.2019 r. odbyła się rozprawa sądowa w sprawie pracowniczej naszej koleżanki dr Bogny Baczyńskiej w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie. Od dłuższego czasu bowiem toczy się batalia o obronę jej miejsca pracy na Wydziale Prawa i Administracji US. Trzeba jedynie przypomnieć, że nasza koleżanka jest aktywnym członkiem Komisji Uczelnianej NSZZ Solidarność US i już od wielu lat wspierała nasze działania na różnych polach aktywności związkowej, począwszy od opiniowania niektórych działań na polu praw pracowniczych i praw człowieka, poprzez udział w protestach przeciwko zmianach w ustawach o szkolnictwie wyższym, aż po udział w bieżących działaniach obecnej kadencji KU NSZZ Solidarność US. Jest również aktywną na niwie naukowej i społecznej. Pani dr Bogna Baczyńska jest także stałym współpracownikiem stacji telewizyjnej TVN i TVN24. Jako nauczyciel akademicki była mocno zaangażowana w tworzenie właściwych i partnerskich relacji z uczelniami wyższymi w Republice Federalnej Niemiec, wykorzystując do tego zdobyte doświadczenie zdobyte jako studentka Uniwersytetu w Bonn (RFN).

I taka osoba i z takim bagażem doświadczeń i zaangażowaniem związkowym została uznana przez władze US, jako zbędna i niepotrzebna dla jego środowiska.

Mamy nadzieję, że jej batalia o utrzymanie stanowiska pracy na WPiA US odniesie zamierzany przez nią rezultat i nadal będzie mogła się realizować naukowo, jako adiunkt w US. Życzymy jej powodzenia.  O dalszych szczegółach procesowych w jej sprawie będziemy informować na bieżąco. Trzymamy za ciebie kciuki.

Przewodniczący KU NSZZ Solidarność US
Marek Białkowski