Porozumienie płacowe – brak reakcji

W związku brakiem reakcji na porozumienie zawarte z władzami uczelni, NSZZ Solidarność składa stosowne pismo do Rektora.

W oparciu o podpisane porozumienie Związki Zawodowe działające w Uniwersytecie Szczecińskim, otrzymały od JM Rektora prof. dra hab. W. Gosa – działającego w imieniu władz US, ustną gwarancję wypłaty wynagrodzeń pracowników administracyjnych zatrudnionych w Uniwersytecie Szczecińskim w nowych wysokościach już w miesiącu marcu 2019 r. z wyrównaniem od miesiąca stycznia 2019 r.

PISMO