Porozumienie organizacji związkowych z pracodawcą – podpisane!

W ostatni poniedziałek, tj. 18.02.2019 r. przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych działających w Uniwersytecie Szczecińskim – w tym oczywiście KU NSZZ Solidarność US, podpisali porozumienie w sprawie regulacji wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych wszystkich szczebli pracujących w strukturach centralnych, jak i wydziałowych. Uczyniliśmy to po wielu konsultacjach, przeprowadzonych w sposób konstruktywny z Prorektorem ds. finansowych US – prof. dr hab. W. Gosem. W naszej ocenie, dzięki temu porozumieniu, wzrosną wynagrodzenia tej części naszej społeczności akademickiej, która dotychczas była niedoceniana w sposób kompleksowy (poczynione ustalenia znajdziecie Państwo w załączonym dokumencie). Przyznać muszę, że działania nasze przyczyniły się w sposób walny do uporządkowania także struktury organizacyjnej administracji centralnej. Nie należy zapominać, że przedmiotowe porozumienie jest pierwszym z działań KU NSZZ Solidarność US, jakie zostały przeprowadzone w ramach regulacji wynagrodzeń. Dla przypomnienia – wskazać należy, że są to regulacje, które według słów prof. W. Gosa – nie obejmują podwyżek ustawowych przewidzianych jeszcze w kwietniu tego roku w związku z reformą szkolnictwa wyższego. Następnym krokiem jest kompleksowe opracowanie Regulaminu wynagradzania w US, w którym ma się znaleźć w szczególności jasna ścieżka awansu zawodowego i finansowego. Tak, aby każdy pracownik mógł być pewien, kiedy i przy spełnieniu jakich warunków może liczyć na awans. Obietnice ze strony władz rektorskich są interesujące i mam nadzieję, że zostaną dotrzymane.

Pojawiają się także problemy z wynagrodzeniami kadry naukowej samodzielnych pracowników naukowych z tytułem dra hab. zatrudnionych na stanowisku adiunkta. Niestety należy stwierdzić, że są to pojedyncze głosy anonimowych (z pewnym wyjątkiem) osób, które jedynie sygnalizują problem. Dla przypomnienia należy wskazać, że osoby te musiałyby się określić w formie oficjalnego stanowiska wraz ze stosownymi podpisami (dane zostaną zachowane do wiadomości władz KU NSZZ Solidarność US). Przy czym – wskazuję, że zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, związek związkowy działający w US, zajmuje się w pierwszym rzędzie sprawami swoich członków, a dopiero w za zgodą władz związku (poprzedzonych oficjalnym wnioskiem) może zająć się sprawami pracowników niezrzeszonych w relacjach z pracodawcą.

Zatem zachęcamy do wstępowania w nasze szeregi, odpowiedni druk wniosku znajduje się na stronie www.wsolidarnosci.pl.

Treść porozumienia z Rektorem (pdf)

Z przyjacielskim pozdrowieniem
Przewodniczący NSZZ Solidarność US
Marek Białkowski