Kolejna tura rozmów z władzami rektorskimi US

W dniu 01.02.2019 r. KU NSZZ Solidarność US wraz z innymi związkami działającymi na Uniwersytecie Szczecińskim, podjęła kolejną turę rozmów z władzami rektorskimi US co do zakresu planowanych zmian w sposobie wynagradzania pracowników administracyjnych US.

Ze strony Prorektora US, prof. dr hab. W. Gosa padły propozycje co do zasady zbieżne ze stanowiskiem KU NSZZ Solidarność US. Jednakże z pewnym zaniepokojeniem spostrzegliśmy, że przedstawione propozycje nie znalazły się (jak poprzednio zapewniano) w nowej treści projektu Regulaminu wynagradzania US, ale w formie „Koncepcji regulacji wynagrodzeń pracowników administracji”, autorstwa prof. dr hab. W. Gosa.

Według tego, pracownicy administracyjni dostaną podwyżki w przedziale od 420,00 złotych do 640,00 złotych w zależności od piastowanego stanowiska służbowego. W konsekwencji także, ale już w dalszej kolejności – podjęte zostaną na tej bazie prace nad Regulaminem wynagradzania w US.

Mamy nadzieję, że przedłożone propozycje – nie ulegną nagłej zmianie na niekorzyść pracowników. Kiedy jednak nowe stawki wejdą w życie – uzależnione będzie od poprawek, które zostały złożone przez stronę związkową, dotyczące nie tylko pracowników Biblioteki US, ale także i pozostałych grup.

O postępach zmian i ich kierunku – postaram się informować na bieżąco.

Marek Białkowski
Przewodniczący KU NSZZ Solidarność US