Kolejna rudna ustaleń z Prorektorem ds. finansowych US, prof. dr hab. W. Gosem

Kolejna rudna ustaleń z Prorektorem ds. finansowych US, prof. dr hab.  W. Gosem, odbyła się w dniu 11.02.2019 r.. Ustalono, że dalsze zmiany w grupach zaszeregowania będą zmierzały do uporządkowania wynagrodzeń i ich wysokości w takich sposób, aby wyklarować ścieżki awansowe dla poszczególnych grup pracowników przede wszystkim administracji. Ale także, aby urealnić wynagrodzenia dla grup pracowniczych najniżej zarabiających. Przewidywane zmiany mają także za zadanie doprowadzić do uporządkowania podległości służbowej wedle formuły, że grupy pracownicze np. informatycy nie będą podlegali administracji wydziałowej, ale administracji centralnej. Zatem ich umowy o pracę tym samym zyskają na trwałości, ale także po zmianach na jasnej ścieżce awansu zawodowego i finansowego.

Zasadnicza zmiana dotycząca wynagrodzeń będzie się musiała znaleźć dopiero w Regulaminie wynagradzania US, nad którego treścią prace się mają rozpocząć, wedle zapewnień prof.. dr hab. W. Gosa jeszcze w marcu 2019.

Niezależnie od tego Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność US, stoi na stanowisku, że wypracowana koncepcja winna mieć formę Zarządzenia Rektora US, przynajmniej do czasu wypracowania treści Regulaminu wynagradzania. Tymczasem Władze Rektorskie US są innego zdania i zamierzają wypracowane propozycje utrzymać w formule zwykłych działań administracyjno – nadzorczych, co z punktu widzenia związków zawodowych jest działaniem niewłaściwym.

Trwające pracę – koncentrują się obecnie wokół stanowisk kierowniczych w US oraz pracowników UCI oraz pozostałych informatyków pracujących w poszczególnych komórkach US. I tutaj także Komisja Uczelniana US – stoi na stanowisku, że zmiany mają mieć charakter strukturalny. Jak wyjdzie, zobaczymy, kiedy Władze Rektorskie US przedstawią nam kolejny projekt zmian.

Podpisanie porozumienia – planowane jest na początek przyszłego tygodnia.

Jednocześnie wskazuję, że docierają do KU NSZZ Solidarność US informacje od poszczególnych grup pracowniczych, tyczące się obaw o zwolnienia z pracy.

Stanowisko KU NSZZ Solidarność US w tym zakresie jest jednoznaczne – zmiany mogą się odbywać tylko pod tym warunkiem, że pracownicy będą mieli zagwarantowane dalsze trwanie zatrudnienia.

Przy tej okazji zachęcamy do zapisywania się w szeregi związku, bo tylko w ten sposób możemy realniej i skuteczniej chronić uprawnienia pracownicze w Uniwersytecie Szczecińskim.

W grupie jesteśmy silniejsi, a wypracowywane koncepcje przy większej liczbie członków mają realniejszą szansę na wejście w życie.

 

Pozdrawiam
Marek Białkowski
Przewodniczący KU NSZZ Solidarność US