Założenia do statutu i dydaktyki na US – Ustawa 2.0

Publikujemy dokumenty Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Marka Górskiego i Prorektora ds. Kształcenia dr hab. Jacka Styszyńskiego, prof. US dotyczące założeń do statutu i dydaktyki w świetle Ustawy 2.0.

  • Założenia do Statut
  • Założenia do Dydaktyki