Badanie okresowe w godzinach pracy

W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami pracowników US w sprawach dotyczących ich przymuszania do brania urlopów wypoczynkowych w celu wykonywania badan okresowych – wskazuje i podkreślam, że działania takie są niezgodne z przepisami Kodeksu Pracy. Okres na badania winien być wyznaczony przez pracodawce w godzinach pracy i opłacony w ramach tychże godzin.

Wobec tego podkreślić należy, że przeciwne praktyki pracodawcy będą się spotykały z reakcją Komisji Uczelnianej NSZZ Solidarność US.

Marek Białkowski
Przewodniczący
KU NSZZ Solidarność US