Zmiany struktury organizacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego – Ustawa 2.0

Komisja Uczelniana NSZZ Solidarność US pozyskała informacje o zmianie struktury organizacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego w oparciu o ustawę 2.0. Trzeba przyznać, że działania władz Uniwersytetu Szczecińskiego będą bardzo obszerne. Choć oficjalnie tego nie potwierdzono, ale obejmą wszystkich pracowników i to zarówno tych z pionu nauczycieli akademickich, jak i pracowników administracyjnych.

Z załączonego nowego schematu organizacyjnego (poniżej pdf) wynika, że praktycznie zmiany dotkną także administracji poszczególnych Wydziałów. Przyjęto także datę graniczną – 01.10.2019 r.
Dla przypomnienia jedynie wskazuję, że z art. 7 ustawy o związkach zawodowych wynika, że m.in. związek zawodowy NSZZ Solidarność  US w zakresie praw i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentuje wszystkich pracowników, niezależnie od ich przynależności związkowej.

Jednakże już sprawach indywidualnych stosunków pracy związki zawodowe reprezentują prawa i interesy swoich członków. A w dalszej kolejności na wniosek pracownika niezrzeszonego związek zawodowy może podjąć się obrony jego praw i interesów wobec pracodawcy.

Przytaczam ten przepis, aby wskazać, że jako pracownicy i jednocześnie członkowie związku zawodowego mamy większe możliwości obrony naszych / waszych miejsc pracy.

Samodzielnie – mamy niewielkie szanse na skuteczne środki obrony. Taka postawa często kończy się sprawą przed Sądem Pracy, a wówczas już jest zwykle za późno na jakiekolwiek inne działania tzw. miękkie.

Przypomnę jedynie, że ostatnimi czasy zmieniła się także treść uchwały Komisji Uczelnianej NSZZ Solidarność US sprawie wypłacania zasiłków i zapomóg dla członków związku NSZZ Solidarność US.

Obecne brzmienie uchwały nr 26/2018 z 05.10.2018 r. w sprawie  ustalenia wysokości wypłacanych zasiłków i zapomóg oraz świadczeń członkom związku, daje możliwość ubiegania się o wsparcie dla członków związku znajdujących się trudnej sytuacji życiowej w dość odczuwalny sposób (szczegóły znajdziecie tu: http://wsolidarnosci.pl/pomoc-socjalna-zasilki-statutowe/)

Wobec czego zachęcam do wstępowania w szeregi członków NSZZ Solidarność US.

Przewodniczący NSZZ Solidarność US
mec. dr  Marek Białkowski

nowy schemat organizacyjny US