Zmiana uchwały w sprawie świadczeń i zasiłków udzielanych przez KU NSZZ Solidarność US

Uchwała nr 26/2018 Komisji Uczelnianej NSZZ ,,Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5.10.2018r. w sprawie ustalenia wysokości wypłacanych zasiłków i zapomóg oraz świadczeń członkom związku.

Uchwała KU NSZZZ Solidarność US w sprawie zasiłków