WYNIK REFERENDUM ZWIĄZKOWEGO 4-5.06.2018 r.

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że przeprowadzone w dniach 4 i 5 czerwca 2018 roku referendum związkowe jest ważne, a przedstawione propozycje uzyskały wymaganą liczbę głosów do ich akceptacji. 

Zobacz PROTOKÓŁ z ustalenia wyników referendum związkowego KU NSZZ „Solidarność” US w dniach 4-5 czerwca 2018 r.