WTOREK. 27.03.18 r., g. 15.45. Wybory władz statutowych Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego na kadencję 2018-2022

Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza Członków Związku na zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego Związku, które odbędzie się we wtorek, 27 marca 2018 r. o godz. 15.45 w auli Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Wielkopolska 15 w Szczecinie (I piętro). 

Porządek posiedzenia zakładowego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków
NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego przewiduje 17 punktów.

1. Otwarcie posiedzenia wyborczego.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie regulaminu obrad.
4. Wybór przewodniczącego zakładowego zebrania członków.
5. Wybór protokolantów.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Uczelnianej w mijającej kadencji.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w mijającej kadencji.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia wyborczego.

11. Podjęcie uchwał dotyczących:
a) liczby członków Komisji Uczelnianej (zakładowej),
b) liczby członków Komisji Rewizyjnej,
c) liczby tur głosowania,
d) w sprawie powołania prezydium Komisji Uczelnianej i jego liczebności.

12. Wybór przewodniczącego Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego:
a) zgłaszanie kandydatów,
b) zamknięcie listy kandydatów,
c) prezentacja kandydatów,
d) głosowanie,
e) ogłoszenie wyników wyborów.

13. Wybór pozostałych członków Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego:
a) zgłaszanie kandydatów,
b) zamknięcie listy kandydatów,
c) prezentacja kandydatów,
d) głosowanie,
e) ogłoszenie wyników wyborów.

14. Wybór członków Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego:
a) zgłaszanie kandydatów,
b) zamknięcie listy kandydatów,
c) prezentacja kandydatów,
d) głosowanie,
e) ogłoszenie wyników wyborów.

15. Wybór delegata na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego:
a) zgłaszanie kandydatów,
b) zamknięcie listy kandydatów,
c) prezentacja kandydatów,
d) głosowanie,
e) ogłoszenie wyników wyborów.

16. Wybór delegata do Krajowej Sekcji Nauki:
a) zgłaszanie kandydatów,
b) zamknięcie listy kandydatów,
c) prezentacja kandydatów,
d) głosowanie,
e) ogłoszenie wyników wyborów.

17. Zamknięcie posiedzenia wyborczego.

PARKING WM-F US: wjazd od ul. Niedziałkowskiego.
Informacja dla parkingowego: zebranie związkowe w auli wydziału.

Z upoważnienia Zakładowej Komisji Wyborczej

(-) Sebastian Sahajdak

***

Ważne informacje [linki]:

Uchwały dotyczące wyborów w Związku na stronie głównej NSZZ „Solidarność”

Uchwała Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie organizacji wyborów władz statutowych podstawowej jednostki organizacyjnej Związku na kadencję 2018-2022 z dnia 27.02.2018 r. 

Uchwała Zakładowej Komisji Wyborczej KU NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie wyborów władz statutowych KU NSZZ „Solidarność” US na kadencję 2018-2022 określającą, m.in. kalendarz wyborczy oraz zasady zgłaszania kandydatów do władz zakładowych Związku.

ZAPROSZENIE z dnia 5.03.2018 r. skierowane do Członków KU NSZZ „Solidarność” US. Zobacz porządek posiedzenia zakładowego zebrania członków w dniu 27.03.2018 r. o godz 15.45 (aula Wydziału Matematyczno-Fizycznego US, ul. Wielkopolska 15, Szczecin)

 

wybory-800x600

Fot. Internet