Co uzgodnił minister Gowin z rektorami w Zielonej Górze? W poszukiwaniu „pakietu modyfikacji” i „oświadczenia”.

Minister J. Gowin [26.11.17 r.]: „Posłowie, którzy krytykują projekt, nie wiedzą zapewne, że na początku listopada spotkałem się z rektorami 27 uczelni średniej wielkości. Uzgodniliśmy tam pakiet modyfikacji, który rozwiał ich obawy. Po tej konferencji rektorzy wydali oświadczenie, w którym poparli ustawę.” Cytat za www.rp.pl [26.11.2017]: „Gowin: Zatrzymać drenaż mózgów” [źródło]. 

Związkowiec S. Sahajdak [27.11.17 r.]: „Panie Ministrze, mając na uwadze prawo obywatela do udzielenia informacji publicznej, działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o:
– udostępnienie „pakietu modyfikacji”, o którym wspomina Pan w wywiadzie dla Rzeczpospolitej [cytat powyżej].
– udostępnienie wykazu nazwisk rektorów oraz nazw tzw. uczelni średniej wielkości.
– udostępnienie treści oświadczenia popierającego ustawę, na które powołuje się Pan w wywiedzie dla Rzeczpospolitej [cytat powyżej].
Źródło: z wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27.11.2017 r. [zobacz]

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [11.12.17 r.]: „Szanowny Panie, w nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 28 listopada 2017 r. uprzejmie informuję o przedłużeniu terminu w jakim będzie udzielona odpowiedź maksymalnie do dnia 28 stycznia 2018 r. – zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764). Ministerstwo oczekuje aktualnie na protokół spotkania z rektorami, o którym mowa w przytoczonym wywiadzie, przygotowywany przez uczelnię, w której się ono odbyło. Po otrzymaniu tych materiałów odpowiedź zostanie Panu niezwłocznie udzielona. Z wyrazami szacunku. Magdalena Bem – Andrzejewska, Zastępca Dyrektora Biura Ministra (podpis elektroniczny)”. Źródło: pismo BM.WKN.162.205.2017.2 z dnia 11.12.2017 r. [zobacz].

27 listopada 2017 roku związkowiec wysłał wnioski o udostępnienie informacji do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego: „Szanowny Panie Rektorze, mając na uwadze prawo obywatela do udzielenia informacji publicznej, działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o:
– udostępnienie „pakietu modyfikacji”, o którym wspomina Pan Minister J. Gowin w wywiadzie dla Rzeczpospolitej [cytat powyżej].
– udostępnienie wykazu nazwisk rektorów oraz nazw tzw. uczelni średniej wielkości.
– udostępnienie treści oświadczenia popierającego ustawę, na które powołuje się Pan Minister J. Gowin w wywiedzie dla Rzeczpospolitej [cytat powyżej]. Proszę o informację w jaki sposób uczestnicy poparli ustawę oraz kto podpisał się pod treścią oświadczenia?
– udostępnienie zapisu dyskusji w ramach konferencji pod hasłem „Szanse i zagrożenia mniejszych i średnich uczelni akademickich w świetle nowej ustawy o szkolnictwie wyższym”.
Źródło: z wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27.11.2017 r. [zobacz]

Jakiej informacji udzielił Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego?
Uniwersytet Zielonogórski [5.12.2017 r.]: „Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, działając na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) informuje, że Pana wniosek z dnia 27 listopada 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej pakietu modyfikacji projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz dyskusji w ramach konferencji pod hasłem „Szanse i zagrożenia mniejszych i średnich uczelni akademickich w świetle nowej ustawy o szkolnictwie wyższym”, nie może zostać rozpatrzony w ustawowym 14-dniowym terminie z uwagi na konieczność dokonania oceny wniosku pod kątem ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz uzyskania pełnej informacji od organizatora konferencji. Wobec powyższego informuję, że Pana wniosek zostanie rozpatrzony do dnia 19 stycznia 2018 r. [podpis] Małgorzata Mazur, Sekretariat Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.”
Źródło: odpowiedź UZ z dnia 5.12.2017 r. [zobacz].

Wnioski.
1. Minister J. Gowin tworzy fakty medialne. Informuje posłów, że uzgodnił z „prowincją” pakiet modyfikacji projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Powołuje się także na oświadczenie rektorów, w świetle którego ci mieliby poprzeć reformę. Mowa o rektorach 27 uczelni średnich wielkości. Cóż zawiera tenże „pakiet modyfikacji”? Jaka jest treść oświadczenia rektorów i w jaki sposób zostało ono zaakceptowane przez 27 przedstawicieli uczelni?
2. Kiedy zadaję pytanie MNiSW, między innymi, o uzgodniony pakiet modyfikacji, czy o oświadczenie rektorów, to dowiaduję się, że otrzymam informację maksymalnie do 28 stycznia 2017 roku. MNiSW odpowiada, między innymi, że: „Ministerstwo oczekuje aktualnie na protokół spotkania z rektorami, o którym mowa w przytoczonym wywiadzie, przygotowywany przez uczelnię, w której się ono odbyło.”
3. W świetle punktu drugiego ciekawie wygląda odpowiedź Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ten czeka na uzyskanie „pełnej informacji od organizatora konferencji.” Czyli od kogo? Rozumiem, że pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego odpowiedzialnych za organizację spotkania. Bardzo ważnego spotkania – co należy podkreślić.
4. Co ciekawe… wnioskujący [S. Sahajdak] znajduje w Sieci zapis obrad konferencji rektorów w Zielonej Górze pt. „Szanse i zagrożenia mniejszych i średnich uczelni akademickich w świetle nowej ustawy o szkolnictwie wyższym”. Dzielę się z Państwem linkiem do pięciogodzinnego nagrania obrad opracowanego przez Telewizję Uniwersytetu Zielonogórskiego:

„Pakiet modyfikacji” oraz treść „oświadczenia”, na które powołuje się publicznie p. J. Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego mam otrzymać w połowie stycznia 2018 roku. Czyli po dwóch miesiącach od zakończenia obrad rektorów w Zielonej Górze. Może warto wysłać wnioski w sprawie „pakietu modyfikacji” i „oświadczenia” do rektorów 27 uczelni – uczestników konferencji? Dowiedzielibyśmy się, z jakimi informacjami wrócili do swoich Społeczności Akademickich… Lepiej poczekajmy do połowy stycznia 2018 r. Warto, w tym czasie, przeanalizować nagranie obrad udostępnione przez Telewizję Uniwersytetu Zielonogórskiego (powyżej).

S. Sahajdak
Przewodniczący KU NSZZ
„Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego

Szczecin. 11.12.2017 r.

UZ foto

Fot.  Uniwersytet Zielonogórski Telewizja UZ