PUBLIKACJE NAUKOWE PRACOWNIKÓW WNoZ US 2013-2017 [wykres – PDF]

Wykres pn. Publikacje naukowe pracowników Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego (WNoZ) 2013-2017 został opracowany w dniu 9.10.2017 r. w oparciu o informacje ze strony WNoZ US [zobacz] oraz dane z Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) [zobacz]. Proszę pamiętać, że wykres oraz zawarte poniżej linki do dorobku pracowników naukowych za lata 2013-2017 (info. PBN do 9.10.2017 r.) są tylko częścią złożonego obrazu Uczelni. Potrzebujemy otwartej debaty na temat stanu szczecińskiego szkolnictwa wyższego i nauki. Dyskusji w środowisku akademickim, z udziałem osób, których praca prezentowana jest na poniższym wykresie oraz na stronie PBN.  

Zobacz: WYKRES publikacji naukowych pracowników WNoZ US

Jeżeli jesteś zainteresowany/a dorobkiem osób wymienionych w opracowaniu, to polecamy informacje na stronie Polskiej Bibliografii Naukowej:

SKŁAD OSOBOWY I STRUKTURA
INSTYTUTU NAUK O MORZU WNOZ US
 (2016)

ZAKŁAD GEOLOGII i PALEOGEOGRAFII

prof. dr hab. Ryszard Borówka, profesor zwyczajny (kierownik zakładu)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149407
PBN-ID: 1149407

prof. zw. dr hab. Karol Rotnicki (profesor zwyczajny)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149398
PBN-ID: 1149398
Szczecin, Poznań – afiliacja

dr Bernard Cedro (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149421
PBN-ID: 1149421

dr Karolina Bloom (adiunkt ¼ etatu)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149451
PBN-ID: 1149451

mgr Bartosz Bieniek (asystent)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149458
PBN-ID: 1149458

mgr Joanna Sławińska (asystent)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3955792
PBN-ID: 3955792

mgr Agnieszka Strzelecka (starszy technik)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3995012
PBN-ID: 3995012

mgr inż. Julita Tomkowiak (starszy specjalista naukowo-techniczny)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3982634
PBN-ID: 3982634

inż. Bożena Kosińska (starszy specjalista naukowo-techniczny, ½ etatu)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3982633
PBN-ID: 3982633

LABORATORIUM BADAŃ CZWARTORZĘDU
dr Kamila Mianowicz (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149455
PBN-ID: 1149455

dr Artur Skowronek (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149420
PBN-ID: 1149420

LABORATORIUM PALEOBIOLOGII
mgr inż. Przemysław Sztajner (asystent)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149449
PBN-ID: 1149449

LABORATORIUM STRATYGRAFII I GEOLOGII HISTORYCZNEJ
dr Jakub Witkowski (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3928280
PBN-ID: 3928280

ZAKŁAD GEOLOGII MORZA

prof. dr hab. Ryszard Kotliński, profesor zwyczajny (kierownik zakładu)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149405
PBN-ID: 1149405

dr inż. Andrzej Osadczuk (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149416
PBN-ID: 1149416

dr Dominik Zawadzki (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149452
PBN-ID: 1149452

mgr inż. Łukasz Maciąg (asystent)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149459
PBN-ID: 1149459

ZAKŁAD GEOMORFOLOGII MORSKIEJ

prof. dr hab. Stanisław Musielak, profesor zwyczajny (kierownik zakładu)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149402
PBN-ID: 1149402

dr Tomasz Łabuz (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149438
PBN-ID: 1149438

dr inż. Krystyna Osadczuk (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149417
PBN-ID: 1149417

mgr Sylwia Wochna-Bartnik (asystent)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149446
PBN-ID: 1149446

mgr Paweł Osóch (specjalista naukowo-techniczny)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3977911
PBN-ID: 3977911

ZAKŁAD PALEOOCEANONOLOGII

prof. dr hab. Andrzej Witkowski, profesor zwyczajny (kierownik zakładu)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1126272
PBN-ID: 1126272

prof. dr hab. Wojciech Piasecki (profesor zwyczajny)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149414
PBN-ID: 1149414

dr hab. Jan Harff, prof. US (profesor nadzwyczajny)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149401
PBN-ID: 1149401

dr hab. inż. Teresa Radziejewska, prof. US (profesor nadzwyczajny)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149408
PBN-ID: 1149408

dr Małgorzata Bąk (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149427
PBN-ID: 1149427

dr Mykola Davydovych (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3986994
PBN-ID: 3986994

dr Sławomir Dobosz (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149457
PBN-ID: 1149457

dr inż. Brygida Wawrzyniak-Wydrowska (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149418
PBN-ID: 1149418

mgr Anna Binczewska (asystent)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3955368
PBN-ID: 3955368

mgr Przemysław Dąbek (asystent, 0,9 etatu)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3927748
PBN-ID: 3927748

mgr Aleksandra Kaniak (asystent)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3955791
PBN-ID: 3955791

mgr Chunlian Li (asystent)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3950580
PBN-ID: 3950580

mgr inż. Genowefa Daniszewska-Kowalczyk (starszy specjalista naukowo-techniczny)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3982629
PBN-ID: 3982629

mgr Agnieszka Kierzek (specjalista naukowo-techniczny)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3982631
PBN-ID: 3982631

mgr Anna Skrzypacz (starszy technik)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3982632
PBN-ID: 3982632

mgr Michał Tomczak (starszy technik)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3995011
PBN-ID: 3995011

mgr Marcin Wroniecki (starszy referent)
„autor afiliowany, brak obszaru”

ZAKŁAD TELEDETEKCJI I KARTOGRAFII MORSKIEJ

prof. dr hab. Kazimierz Furmańczyk (kierownik zakładu)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149400
PBN-ID: 1149400

dr Joanna Dudzińska-Nowak (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149431
PBN-ID: 1149431

dr Paweł Terefenko (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149448
PBN-ID: 1149448

mgr Paweł Andrzejewski (asystent)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149464
PBN-ID: 1149464

mgr Natalia Bugajny (asystent)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149461
PBN-ID: 1149461

mgr Agnieszka Łęcka (asystent)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149436
PBN-ID: 1149436

mgr Andrzej Giza (starszy technik)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149443
PBN-ID: 1149443

mgr Łukasz Cieszyński (starszy technik, ½ etatu)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149463
PBN-ID: 1149463

Inż. Katarzyna Maik (starszy technik)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3986342
PBN-ID: 3986342

PRACOWNIA HYDROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

prof. dr hab. Józef Girjatowicz (kierownik zakładu)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149404
PBN-ID: 1149404

dr Małgorzata Świątek (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149435
PBN-ID: 1149435

mgr Magdalena Klimczak (specjalista inż.-tech.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3982636
PBN-ID: 3982636

PRACOWNIA HYDROLOGII MORSKIEJ STREFY BRZEGOWEJ

dr hab. Halina Kowalewska-Kalkowska, prof. US (kierownik pracowni)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149422
PBN-ID: 1149422

dr Tomasz Wolski (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149428
PBN-ID: 1149428

PRACOWNIA KLIMATOLOGII I METEOROLOGII

dr hab. Anna Cedro, prof. US (kierownik pracowni)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149439
PBN-ID: 1149439

mgr Szymon Walczakiewicz (asystent)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149456
PBN-ID: 1149456

mgr Katarzyna Lewczuk (starszy technik)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3977910
PBN-ID: 3977910

PRACOWNIA OCEANOGRAFII FIZYCZNEJ

dr hab. Roman Marks, prof. US (kierownik pracowni)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149413
PBN-ID: 1149413

prof. dr hab. Małgorzata Stramska (½ etatu)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149412
PBN-ID: 1149412

mgr Agata Cieszyńska (asystent)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3955378
PBN-ID: 3955378

mgr Marzena Wereszka (starszy technik)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3986251
PBN-ID: 3986251

***

KATEDRA BADAŃ MIAST i REGIONÓW
prof. dr hab. Marek Dutkowski (kier.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149411
PBN-ID: 1149411

dr hab. Paweł Czapliński, prof. US
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1704252
PBN-ID: 1704252

dr Tadeusz Bocheński (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3964096
PBN-ID: 3964096

dr Jacek Rudewicz (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149444
PBN-ID: 1149444

Krystyna Janczak (sp. inż.-tech.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/4001378
PBN-ID: 4001378

***

KATEDRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
dr hab. Lidia Mierzejewska, prof.US (kier.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149426
PBN-ID: 1149426

dr Tomasz Rydzewski (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149432
PBN-ID: 1149432

dr Natalia Sypion-Dutkowska (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149447
PBN-ID: 1149447

***

KATEDRA GEOGRAFII SPOŁECZNEJ
i ORGANIZACJI PRZESTRZENI

dr hab. Igor Kavetskyy, prof. US (kier.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149429
PBN-ID: 1149429

dr Elżbieta Mydłowska (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149433
PBN-ID: 1149433

dr Mariam Pirveli (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149415
PBN-ID: 1149415

dr Anna Czaplińska (asystent)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3988334
PBN-ID: 3988334

mgr Karina Tessar (asystent)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149460
PBN-ID: 1149460

dr Małgorzata Ślusarczyk-Jurek (st. wykład.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149423
PBN-ID: 1149423

dr Barbara Osóch (st. sp. nauk.-tech.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149453
PBN-ID: 1149453

***

KATEDRA TURYSTYKI i REKREACJI

dr Zbigniew Głąbiński, (p.o. kier.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149419
PBN-ID: 1149419

ZAKŁAD TURYSTYKI
prof. dr hab. Czesław Koźmiński
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1463625
PBN-ID: 1463625

dr hab. Hieronim Kaczmarek, prof. US
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149406
PBN-ID: 1149406

dr Tomasz Duda (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149437
PBN-ID: 1149437

dr Daniel Szostak (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149441
PBN-ID: 1149441

dr Tomasz Zalewski (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149434
PBN-ID: 1149434

mgr Krystyna Mackiewicz (st. tech.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/4001480
PBN-ID: 4001480

PRACOWNIA REKREACJI
dr hab. Ewa Szczepanowska, prof.US (kier.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1149410
PBN-ID: 1149410

 

SCHEMAT WNoZ US _PBN 2013_2017_8_10_2017-strona001

 

SCHEMAT WNoZ US _PBN 2013_2017_8_10_2017-strona002

SCHEMAT WNoZ US _PBN 2013_2017_8_10_2017-strona003

Opr. Sah.