PUBLIKACJE NAUKOWE PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU BIOLOGII US 2013-2017 [wykres – PDF]

Zobacz: WYKRES publikacji naukowych pracowników Wydziału Biologii US 2013-2017 [PDF] 

Jeżeli jesteś zainteresowany/a dorobkiem osób wymienionych w opracowaniu, to polecamy informacje na stronie Polskiej Bibliografii Naukowej:

WYDZIAŁ BIOLOGII

CENTRUM BIOLOGII MOLEKULARNEJ I BIOTECHNOLOGII
dr hab. Lidia Skuza, prof. US (kier.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118482
PBN-ID: 1118482

mgr inż. Bożenna Żukowska (specjalista i.-t.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3986061
PBN-ID: 3986061

CENTRUM EDUKACJI ŚRODOWISKOWEJ
dr Magdalena Bihun (adiunkt, kier.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118480
PBN-ID: 1118480

dr Bożenna Białecka (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118457
PBN-ID: 1118457

Anna Łaźniowska (technik)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/4001460
PBN-ID: 4001460

INSTYTUT BADAŃ NAD BIORÓŻNORODNOŚCIĄ
dr hab. inż. Przemysław Śmietana, prof. US (dyr.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118459
PBN-ID: 1118459

KATEDRA BIOLOGII KOMÓRKI
dr hab. Lidia Skuza, prof. US (kier.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118482
PBN-ID: 1118482

dr Magdalena Achrem (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118489
PBN-ID: 1118489

dr inż. Ewa Filip (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118490
PBN-ID: 1118490

dr Anna Kalinka (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118496
PBN-ID: 1118496

dr Izabela Szućko (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3976969
PBN-ID: 3976969

KATEDRA CHEMII I OCHRONY ŚRODOWISKA WODNEGO
prof. dr hab. inż. Gorzysław Poleszczuk (kier.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1453772
PBN-ID: 1453772

dr Anna Bucior-Kwaczyńska (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118506
PBN-ID: 1118506

mgr Tymoteusz Miller (asystent)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3950587
PBN-ID: 3950587

KATEDRA EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

dr hab. inż. Przemysław Śmietana, prof. US (kier.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118459
PBN-ID: 1118459

dr Izabella Rząd (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118477
PBN-ID: 1118477

dr inż. Jakub Skorupski (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3980597
PBN-ID: 3980597

dr Magdalena Szenejko (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118500
PBN-ID: 1118500

dr Anetta Wieczorek (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118478
PBN-ID: 1118478

mgr Marta Stolarska (st. technik)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/4141568
PBN-ID: 4141568

KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I FITOGEOGRAFII
dr hab. Beata Bosiacka, prof. US (kier.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118470
PBN-ID: 1118470

dr hab. Agnieszka Grinn-Gofroń, prof. US
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118484
PBN-ID: 1118484

dr hab. Helena Więcław, prof. US
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118467
PBN-ID: 1118467

dr Monika Myśliwy (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118483
PBN-ID: 1118483

dr Anna Nowak (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/911846
PBN-ID: 911846

dr Edyta Stępień (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118471
PBN-ID: 1118471

dr Marcin Wilhelm (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118495
PBN-ID: 1118495

KATEDRA ZOOLOGII BEZKRĘGOWCÓW I LIMNOLOGII
dr hab. Andrzej Zawal, prof. US (kier.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118454
PBN-ID: 1118454

dr hab. inż. Agnieszka Szlauer-Łukaszewska (adiunkt z hab.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118473
PBN-ID: 1118473

mgr Grzegorz Michoński (asystent)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3994909
PBN-ID: 3994909

mgr inż. Ewa Sarnacka (st. specjalista n.-t.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3986059
PBN-ID: 3986059

KATEDRA ZOOLOGII KRĘGOWCÓW I ANTROPOLOGII
dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US (kier.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118455
PBN-ID: 1118455

dr Łukasz Jankowiak (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3955549
PBN-ID: 3955549

dr Ewa Rębacz-Maron (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118485
PBN-ID: 1118485

dr Marta Cholewa (asystent)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3987203
PBN-ID: 3987203

mgr Katarzyna Jarska (asystent)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118507
PBN-ID: 1118507

mgr inż. Beata Kiriaka (specjalista i.-t.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3986031
PBN-ID: 3986031

KATEDRA BIOCHEMII
prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk (kier.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1462001
PBN-ID: 1462001

dr Agnieszka Maruszewska (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118510
PBN-ID: 1118510

dr n. med. Anna Nowakowska (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118494
PBN-ID: 1118494

mgr Wojciech Żwierełło (asystent)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3956616
PBN-ID: 3956616

mgr Magdalena Rutkowska (st. specjalista n.-t.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3986035
PBN-ID: 3986035

KATEDRA BIOTECHNOLOGII ROŚLIN
prof. dr hab. Ewa Kępczyńska (kier.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1455071
PBN-ID: 1455071

dr Paulina Król (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118499
PBN-ID: 1118499

mgr Katarzyna Łagowska (st. specjalista i.-t.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/4141114
PBN-ID: 4141114

KATEDRA BOTANIKI I OCHRONY PRZYRODY
prof. dr hab. Agnieszka Popiela (kier.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118456
PBN-ID: 1118456

dr hab. Małgorzata Puc, prof. US
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118462
PBN-ID: 1118462

dr hab. Zofia Sotek, prof. US
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118452
PBN-ID: 1118452

dr hab. Małgorzata Stasińska, prof. US
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118458
PBN-ID: 1118458

Teresa Dzieńkowska (specjalista i.-t.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/4001383
PBN-ID: 4001383

KATEDRA FIZJOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ ROŚLIN
prof. dr hab. Jan Kępczyński (kier.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1455069
PBN-ID: 1455069

dr Danuta Cembrowska-Lech (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3927755
PBN-ID: 3927755

dr Izabela Ruduś (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118476
PBN-ID: 1118476

mgr Arieta Wieremiejczyk (asystent)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3992094
PBN-ID: 3992094

mgr Agata Wójcik (asystent)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3992483
PBN-ID: 3992483

mgr inż. Kinga Rybak (st. technik)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/4001548
PBN-ID: 4001548

KATEDRA FIZJOLOGII
dr hab. Maria Brzezińska (adiunkt, kier.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1265352
PBN-ID: 1265352

dr Wioleta Dudzińska (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/921290
PBN-ID: 921290

dr Dorota Kawczuga (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118505
PBN-ID: 1118505

dr inż. Ewa Skotnicka (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118466
PBN-ID: 1118466

mgr inż. Elżbieta Dacka (specjalista i.-t.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3986012
PBN-ID: 3986012

mgr Krzysztof Zaorski (specjalista i.-t.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3986060
PBN-ID: 3986060

KATEDRA GENETYKI
prof. dr hab. Bogumiła Skotarczak (kier.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1457314
PBN-ID: 1457314

dr hab. Marianna Soroka, prof. US
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118460
PBN-ID: 1118460

dr hab. Beata Wodecka, prof. US
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118464
PBN-ID: 1118464

dr hab. inż. Anna Rymaszewska (adiunkt z hab.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118465
PBN-ID: 1118465

dr Małgorzata Adamska (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118502
PBN-ID: 1118502

mgr Joanna Juran (st. technik)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3986030
PBN-ID: 3986030

KATEDRA IMMUNOLOGII
dr hab. inż. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US (kier.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1455072
PBN-ID: 1455072

dr hab. Beata Hukowska-Szematowicz, prof. US
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118493
PBN-ID: 1118493

dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118509
PBN-ID: 1118509

dr Alicja Trzeciak-Ryczek (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3955543
PBN-ID: 3955543

dr n. med. Agata Poniewierska-Baran (asystent)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3990740
PBN-ID: 3990740

mgr Magdalena Malinowska (asystent)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3956613
PBN-ID: 3956613

mgr Anna Gustaw-Kowalczyk (st. technik)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3986029
PBN-ID: 3986029

mgr Agata Kulińska (specjalista i.-t.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3986032
PBN-ID: 3986032

Ewa Gieda (st. technik)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/4001381
PBN-ID: 4001381

KATEDRA MIKROBIOLOGII
prof. dr hab. Wiesław Deptuła (kier.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/898518
PBN-ID: 898518

dr Małgorzata Pawlikowska-Warych (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/921304
PBN-ID: 921304

dr Joanna Śliwa-Dominiak (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118512
1118512

dr Anna Wierzbicka-Woś (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118513
PBN-ID: 1118513

mgr Paulina Czupryńska (asystent)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3991289
PBN-ID: 3991289

mgr Anna Gustaw-Kowalczyk (st. technik)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3986029
PBN-ID: 3986029

mgr Agata Kulińska (specjalista i.-t.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3986032
PBN-ID: 3986032

Ewa Gieda (st. technik)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/4001381
PBN-ID: 4001381

KATEDRA ZOOLOGII OGÓLNEJ
dr hab. inż. Robert Czerniawski prof. US (kier.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118492
PBN-ID: 1118492

dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof. US
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118461
PBN-ID: 1118461

dr hab. Małgorzata Pilecka-Rapacz, prof. US
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118450
PBN-ID: 1118450

dr Lucyna Kirczuk (adiunkt)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118481
PBN-ID: 1118481

dr Tomasz Krepski (asystent)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3992705
PBN-ID: 3992705

mgr Łukasz Sługocki (asystent)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3877697
PBN-ID: 3877697

mgr Iwona Goździk (st. specjalista i.-t.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3994908
PBN-ID: 3994908

mgr inż. Anna Kompowska (st. specjalista n.-t.)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3986063
PBN-ID: 3986063

PRACOWNIA BADAŃ EKSPERYMENTALNYCH ŚRODOWISKA
dr inż. Anna Kisiel (asystent)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3950670
PBN-ID: 3950670

mgr Rafał Igielski (asystent)
https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1118501
PBN-ID: 1118501

SCHEMAT WYDZIAL BIOLOGII US _PBN 2013_2017 _-strona001

SCHEMAT WYDZIAL BIOLOGII US _PBN 2013_2017 _-strona002

SCHEMAT WYDZIAL BIOLOGII US _PBN 2013_2017 _-strona003
Opr. Sah.