JAWNOŚĆ na POLSKICH UNIWERSYTETACH

W styczniowym numerze „Forum Akademickiego” (nr 01/2017) ukazał się artykuł Sebastiana Sahajdaka, przewodniczącego Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Jawność na polskich uniwersytetach”. Bez wprowadzenia JAWNOŚCI na uczelniach publicznych, każda próba reformowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki skończy się porażką. W czym, a może w kim, jest problem? Problem są rzesze pracowników akademickich zarządzających uczelniami. Są to ludzie wychowani w warunkach, które niewiele mają wspólnego z zasadami demokracji. Mowa o zasadach panujących w wielu uczelniach. Nie są w stanie mentalnie zgodzić się na zmianę. Dlatego musimy ją sobie wywalczyć. Społeczność Akademicka musi walczyć o to, co jest najważniejsze dla jej autonomii. Musi walczyć o JAWNOŚCI i wysokie standardy organizacyjno-prawne uczelni.

Polecamy tekst pt. „Jawność na polskich uniwersytetach” (PDF):

FA_1-2017.jpg.600x600_q95