Konsultacje pracownicze w Bibliotece Głównej US (2013/2014)

Konsultacje pracownicze przeprowadzone zostały przez trzy związki zawodowe
we współpracy z kierownictwem jednostki organizacyjnej. Zobacz (PDF):

KONSULTACJE BG US

BIBLIOTEKA US KONSULTACJE PRACOWNICZE 2014