Konsultacje pracownicze na Wydziale Biologii (2014)

Związkowe konsultacje pracownicze zostały przeprowadzone
przez Komisję Uczelnianą NSZZ „Solidarność” US. Zobacz (PDF):

KONSULTACJE WB US

 

KONSULTACJE WYDZIAL BIOLOGII kwiecien 2014