Uniwersytet Szczeciński w 2017 roku może stracić około 6 milionów złotych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał rozporządzenie, na mocy którego zmieniają się zasady podziału dotacji z budżetu państwa (algorytm). W przypadku Uniwersytetu Szczecińskiego dotacja, w skali roku, wynosi około 150 mln złotych. Zasady zmienią się już od stycznia 2017 roku. Według informacji prof. dr hab. Waldemara Gosa, Prorektora ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego może stracić 6 milionów. Problem w tym, że środki zabrane szczecińskiej uczelni trafią do jednego z silniejszych ośrodków akademickich i utrwalą podział polskich uniwersytetów na metropolitarne i regionalne. W efekcie władze państwa odbierają Pomorzu Zachodniemu 6 mln złotych na rozwój nauki. Będziemy Państwa informowali o podejmowanych przez nas działaniach w sprawie.

Polecamy uwadze:

1. Informacja dotycząca procedowania na stronie Rządowego Centrum Legislacji (zobacz).

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (zobacz).

3. Posiedzenie Podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego (ENM) w dniu 15 grudnia 2016 roku. Temat: Rozpatrzenie Informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat zmian zawartych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych.

4. Wystąpienie przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” US w trakcie posiedzenia Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego (Sejm RP, 15.12.2016 r.):