Z posiedzeń Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US

JAWNOŚĆ zagościła na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia. Od września 2016 roku protokoły, za pośrednictwem maila, otrzymują członkowie Rady Wydziału. Na wniosek, w trybie dostępu do informacji publicznej, Władze WKFiPZ odpowiadają wnioskującemu przesyłając dokumenty bez anonimizacji. Jeszcze kilka miesięcy temu nie reagowano na polecenie służbowe JM Rektora US.

Mamy nadzieję, że w przyszłości dokumenty będą publikowane na stronie Wydziału. Póki co, publikujemy je na stronie Związku:

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15.09.2016 r.

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29.09.2016 r.

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27.10.2016 r.

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17.11.2016 r.

Opr. Sah