Dziekan Wydziału Prawa i Administracji zanonimizował protokoły

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US uznał, że protokoły z posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji US wymagają przetworzenia poprzez zanonimizowanie. I tak zanonimizował nazwisko osoby, w sprawie której Rada Wydziału podejmowała uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na WPiA US. Nie możemy poznać wypowiedzi dziekana w sprawie. Wiemy, że na „tak” oddano piętnaście głosów, że profesorowie Bałaban, Czepita i Policastro będą członkami komisji habilitacyjnej (zobacz protokół z 16.09.16 r.). Natomiast w protokole z dnia 29.09.2016 r. ciekawie wygląda zanonimizowanie w punkcie piątym. Nie poznamy nazwiska osoby, której sprawa dotyczy, nazwiska promotora i tytułu rozprawy doktorskiej. Nie poznamy także nazwisk wyróżniających się studentów i doktorantów.

W tej sprawie będziemy prowadzili spór. Póki co publikujemy przesłane dokumenty:

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US w dniu 16.09.2016 r.

Informacja z dnia 4.01.17 r.:
Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US w dniu 29.09.2016 r.
opublikowany w dniu 29.12.2016 r. został usunięty. Zobacz wyjaśnienie.
Poprawiony przez WPiA US dokument z dnia 29.09.2016 r.

Pismo Dziekana Wydziału Prawa i Administracji US z dnia 22.12.2016 r.

Opr. Sah

1-IMG_4523