Rektor odpowiada na prośbę związku. Organizuje spotkanie dotyczące jawności na US.

W spotkaniu 3 listopada 2016 roku udział wzięło 48 pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego, w tym rektor, protektorzy, kanclerz, kwestor, dziekani, prodziekani, dyrektorzy instytutów oraz kierownicy jednostek międzywydziałowych. Dziękujemy panom Szymonowi Osowskiemu oraz Bartoszowi Wilkowi z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska za udział w spotkaniu. Bez jawności, dostępu do informacji publicznej, trudno jest mówić o jakichkolwiek zmianach na publicznych uczelniach. Mamy nadzieję, że spotkanie będzie ważnym wydarzeniem w procesie zmian zachodzących w Uniwersytecie Szczecińskim.

JAWNOSC na US 3112016

 

Prosba JAWNOSC na US

Opr. i fot. SAH