Wydział Humanistyczny: REKTOR NAGRAŁ DEBATĘ

• Władze rektorskie Uniwersytetu Szczecińskiego zaangażowały się w organizację debaty kandydatów na stanowisko dziekana Wydziału Humanistycznego (WH) na kadencję 2016-2020. Do tego stopnia, że pracownicy administracji pracowali w weekend. Z 11 wydziałów US wsparcia w „demokratyzacji” wymagał tylko jeden. O co chodzi? O poprawienie notowań kandydatów na stanowisko dziekana WH z macierzystego Instytutu Rektora.

• Po tym, jak przewodniczący KU NSZZ „Solidarność” US odmówił organizacji spotkania na WH, do współpracy w charakterze głównego organizatora zaproszono Zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego w US. W roli „czarnego charakteru” obsadzono prof. dr hab. Urszulę Chęcińską. Nie chciała „zagrać”, ale skoro wydrukowano i rozwieszono plakaty z jej nazwiskiem, to „zagrano” nią.

• Jego Magnificencja ganił swoich przeciwników za politykierstwo, a dziś sam osiągnął w tej dziedzinie mistrzostwo. Współorganizował debatę, w której udział wzięło 35 osób, głównie pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. Na większą liczbę uczestników nie można było liczyć. Zaproszenia pojawiły się na dzień przed spotkaniem. Na polecenie rektora debatę nagrano.

Od spotkań w instytutach i katedrach, po indywidualne spotkania poza uczelnią. Kampanie wyborcze prowadzą prof. dr hab. Urszula Chęcińska z Instytutu Pedagogiki oraz prof. dr hab. Radosław Gaziński i prof. dr hab. Henryk Walczak z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. Nie bez znaczenia jest fakt, że miesiąc wcześniej walkę o stanowisko Rektora US stoczyła z prof. dr hab. Edwardem Włodarczykiem, Rektorem US Dziekan Wydziału Humanistycznego US, prof. dr hab. Barbara Kromolicka. Wybory przegrała, co w znacznym stopniu osłabiło tzw. ośrodek władzy dziekańskiej. Rektor idzie za ciosem. Robi co może, nie zważając na formę, aby zdobyć wpływy na największym wydziale Uniwersytetu Szczecińskiego. Pozbędzie się silnej opozycji wśród dziekanów, a przy okazji zabezpieczy interesy macierzystego Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. Zapewne taki scenariusz dla władz rektorskich jest korzystny. Dla demokratyzacji życia wewnątrz Uniwersytetu Szczecińskiego – zdecydowanie nie. Przy okazji przedmiotowo traktuje się ponad 200 pracowników naukowo-dydaktycznych, ponad siedem tysięcy studentów WH oraz związki zawodowe.

Organizator
– Chciałbym także na wstępie poinformować, że z organizowania tego spotkania wyłączyły się pozostałe związki zawodowe działające na terenie naszej uczelni – poinformował zebranych dr inż. Jerzy Gracz, wiceprzewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego w US, moderator debaty. – Uczestniczyliśmy wspólnie, firmowaliśmy wspólnie, debatę związaną z wyborem rektora. 28 rano pojawiło się ogłoszenie na stronie Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług mówiące o tym, że związki zawodowe wyraziły gotowość uczestnictwa. Tak się złożyło, że tej gotowości uczestnictwa pozostałe związki nie wyraziły. Przykro. [źródło: YouTube, czas: od 0:23]

W dniu debaty 6 maja 2016 r. dwa związki zawodowe wydały oświadczenie, że nie współorganizują debaty. Nie były zaangażowane w ten projekt od samego początku [zobacz: oświadczenie]. Zarząd ZNP w US nie konsultował się z pozostałymi związkami na etapie prac organizacyjnych. Nie robił tego w jakiejkolwiek formie, ani telefonicznie, ani mailowo. Przy organizacji pozostałych debat taka konsultacja miała miejsce. Twierdzenie, że Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” US oraz Związek Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickim US „wyłączyły się” z organizacji jest nieuprawnione. Warto podkreślić, że w dniu 25.04.2016 r. z propozycją organizacji debaty zwrócili się do przewodniczącego KU NSZZ „Solidarność” US prof. dr hab. Radosław Gaziński oraz JM Rektor US, prof. dr hab. Edward Włodarczyk. Po rozpoznaniu sytuacji na WH przewodniczący podjął decyzję o nieprzystępowaniu do realizacji projektu. 27.04.2016 r. poinformował o tym fakcie Rektora US [zobacz mail] oraz telefonicznie prof. dr. hab. Radosława Gazińskiego. Dzień później, 28.04.2016 r., w trakcie posiedzenia Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego, o tym że „Solidarność” otrzymała propozycję współpracy przy organizacji debaty przewodniczący związku poinformował prof. dr hab. Danutę Umiastowską, Przewodniczącą Związku Nauczycielstwa Polskiego w US. Jednocześnie dowiedział się od prof. D. Umiastowskiej, że ZNP zostało poproszone o organizację debaty na Wydziale Humanistycznym. Prośba była kierowana ze strony władz rektorskich Uniwersytetu Szczecińskiego. ZNP w US doskonale wiedziało, że „Solidarność” nie angażuje się w organizację spotkania na WH US. ZNP wiedziało o tym zanim przystąpiło do realizacji projektu. Mało tego, kiedy na korytarzach Wydziału Humanistycznego pojawiły się plakaty z informacją, że spotkanie organizują trzy związki zawodowe, przewodniczący KU NSZZ „Solidarność” US odbył rozmowę telefoniczną z prof. dr hab. Danutą Umiastowską. Przewodnicząca wskazała na błędy w organizacji spotkania wynikające z nieporozumienia. Stąd między innymi błąd w druku plakatów. Zobowiązała się, że dr inż. Jerzy Gracz, Wiceprzewodniczący ZNP w US a zarazem moderator debaty, wyjaśni nieporozumienie na początku spotkania 6.05.2016 r. Nie zrobił tego. Jak mogliśmy „wyłączyć się” z czegoś, do czego nie przystąpiliśmy?

Ciekawe jest też to, że z apelu wysłanego w imieniu pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych do Społeczności Akademickiej WH US, na dzień przed debatą (5.05.2016 r.) około 30 pracowników WH US podpisuje się pod informacją, że zorganizowania debaty podjął się tylko uczelniany Związek Nauczycielstwa Polskiego [zobacz]. Oprócz apelu wysyłany jest także plakat z informacją, że organizatorami debaty są trzy związki zawodowe, w tym KU NSZZ „Solidarność” US [zobacz PLAKAT]. Pod apelem podpisali się także kandydaci na dziekana WH US prof. dr hab. Radosław Gaziński i prof. dr hab. Henryk Walczak.

Czy prof. dr hab. Danuta Umiastowska oraz dr inż. Jerzy Gracz świadomie wprowadzali w błąd Społeczność Akademicką? Czy ich błąd wynikał z tego, że nie mieli wiedzy o części prowadzonych prac organizacyjnych? Nie mniej jednak zachowanie dr. inż. Jerzego Gracza w trakcie debaty, w stosunku do Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” US oraz Związku Zawodowego Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi w US, w ocenie autora tekstu, było naganne.

Kandydatka
– Jednocześnie chciałem poinformować, że w tej sprawie rozmawiałem z trojgiem kandydatów na stanowisko dziekana. Pani profesor Chęcińska stwierdziła, że nie widzi potrzeby. Ponieważ zaproszenie wysłałem do wszystkich, wysłałem także do pani profesor i potwierdzenia nie otrzymałem. Szkoda. W związku z tym proponuję, a żeby jednak debata się odbyła. Formalnie rzecz biorąc te zasady są podobne do tych, które były przy debacie rektorskiej… – mówił do zebranych dr inż. J. Gracz.
[źródło: YouTube, czas: od 1:22]

Wiedza o tym, że prof. dr hab. U. Chęcińska odmówiła udziału w spotkaniu nie przeszkadzała organizatorom poinformować na plakatach, że prof. dr hab. Urszula Chęcińska weźmie udział w debacie. Z wystąpienia dr. inż. Jerzego Gracza, Wiceprzewodniczącego ZNP w US, jasno wynika, że organizator zgody na umieszczenie nazwiska prof. dr hab. U. Chęcińskiej nie miał. Wśród rozczarowanych był między innymi Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Edward Włodarczyk, który w trakcie debaty wyraził swoje oburzenie. Czy profesor Chęcińska miała prawo odmówić udziału w spotkaniu organizatorom? Można przypuszczać, że wiedziała kto nim faktycznie był. Na pewno nie były nimi trzy działające w uczelni związki zawodowe. Z apelu podpisanego przez ponad trzydziestu pracowników i wysłanego do Społeczności Akademickiej WH US wynika, że ludzie ci mieli wiedzę na temat tego co planuje prof. dr hab. U. Chęcińska. Informują między innymi, że „mając deklarację wszystkich kandydatów o potrzebie rozmowy wybieramy jedyny możliwy termin dogodny dla wszystkich pretendentów do tak ważnego urzędu” [zobacz APEL].

Jak w prosty sposób wytłumaczyć, że każdy ma prawo odmówić udziału w spotkaniu, którego organizatorem jest przeciwnik w wyborach? Sytuację, która miała miejsce na Wydziale Humanistycznym US można porównać do okoliczności, w których wchodzimy na konwencję wyborczą naszego przeciwnika. Na sali wszyscy mają tabliczki z jego nazwiskiem. Brakuje tylko naszych banerów. Światła włączone. Kamery start. Prof. Urszula Chęcińska odmówiła. Cóż w tym wyjątkowego? Zrezygnowała z zaproponowanej przez przeciwnika formy kontaktu z wyborcami. Należy dodać, że jednego z wielu kontaktów. W czasie kampanii organizowane są spotkania w instytutach, katedrach, spotkania indywidualne. Oczywiście błędem było to, że nie dotarła do Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych.

Rektor
W trybie dostępu do informacji publicznej poprosiłem Wydział Humanistyczny o udostępnienie kopii dokumentów dotyczących organizacji debaty, w tym dokumentów dotyczących rezerwacji sali. Otrzymałem dwa dokumenty. Pisma z dnia 2 maja 2016 r. podpisane przez Prorektora ds. Studenckich, prof. dr hab. Jacka Buko. Prorektora ds. Studenckich, który w imieniu JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka rezerwuje aulę wraz z uruchomieniem streaming’u na debatę kandydatów na stanowisko Dziekana Wydziału Humanistycznego [fotokopia pod tekstem]. Jest też mowa o zarchiwizowaniu materiału z debaty. W tym punkcie pojawia się adnotacja prof. dr hab. Henryka Walczaka, prodziekana WH US, a zarazem jednego z kandydatów: „przyjmują do wiadomości, nie widzę przeszkód” [fotokopia pod tekstem]. Materiał trafia między innymi na stronę główną Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach zakładki Wybory 2016-2020. Jest to jedyna tego typu informacja z wyborów dziekańskich na jedenastu wydziałach US [fotokopia pod tekstem]. Administracja centralna rozsyła, w dzień wolny od pracy, mail do pracowników Wydziału Humanistycznego [fotokopia pod tekstem]. Oczywiście można przyjąć, że panowie działali na prośbę Zarządu ZNP w US. Czy zatem można także rozważyć taką możliwość, że o części działań nie informowano Zarządu ZNP w US?

W trakcie debaty kandydatów na stanowisko Dziekana Wydziału Humanistycznego na kadencję 2016-2020 w dniu 6.05.2016 r. głos zabrał prof. dr hab. Edward Włodarczyk.
– Nie chciałbym tutaj wystąpić w roli jaką pełnię, ale jako członek Społeczności Akademickiej na Wydziale Humanistycznym. Dziękuję obu panom kandydatom za bardzo merytoryczne uwagi w tej debacie. Ale proszę państwa, ja przyszedłem tutaj po to, żeby usłyszeć coś o programie trzeciego kandydata. Ten kandydat się nie zjawił – mówił prof. dr hab. Edward Włodarczyk. Po tej części zamilkł na chwilę, aby podkreślić fakt nieobecności kandydatki. – Możemy mówić o różnym sposobie traktowania. Niezależnie od tego ilu nas tu jest. Czy stanowimy pięć, dwa procent czy pięćdziesiąt procent wyborców, to ktoś zachował się w stosunku do nas w sposób arogancki. To jest arogancja władzy. I stawiam tutaj publicznie jedno pytanie – czy taki kandydat ma moralne prawo kandydowania na stanowisko dziekana? Formalnie tak, ale czy moralnie? Odpowiedzcie sobie państwo na to pytanie sami [źródło: YouTube, czas: od 1:04:28]

Około 30 pracowników, obecnych na sali, przyjęło wystąpienie prof. dr. hab. Edwarda Włodarczyka oklaskami.

Klimat
– Proszę państwa, to co obserwuję w ciągu ostatnich paru lat i szczególnie jest to widoczne w tej kampanii wyborczej, to pewien rozziew pomiędzy deklaracjami władz dziekańskich, że jesteśmy wspaniałym, silnym, zjednoczonym wydziałem, a rzeczywistością, kiedy w mojej ocenie, jesteśmy bardzo zatomizowani i wręcz antagonizowani między sobą. W tej chwili każdy instytut jest zamknięty. Nie znamy się nawzajem. Na pewno ze sobą nie współpracujemy. Nie umiemy ze sobą współpracować – mówił w trakcie debaty kandydatów na stanowisko Dziekana WH prof. dr hab. Adam Makowski, Dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych (6.05.16 r.). – To z jednej strony dalekie jest od ideału akademickiego. Z drugiej strony – pozwala na działania w pewnym sensie antagonizujące. To, jako dyrektor Instytutu, odczuwam w ten sposób, że Instytut Historii jest demonizowany. Jest pokazywany, jako ten „Czarny Piotruś” na wydziale mimo absolutnie braku takich intencji [źródło: YouTube, czas: od 1:16:14]

Podatnik po to finansuje uczelnie publiczne, aby te spełniały w społeczeństwie, w państwie, określone zadania. Przede wszystkim w obszarze kształcenia elit. Autonomia uczelni rozwija się poprzez dialog, współpracę, prowadzenie sporów. Do tego dokładamy wiedzę, naukę i zyskujemy wyjątkowe miejsce. Mówimy o przestrzeni, środowisku, funkcjonującym w oparciu o kulturę zaufania. Nie salach i korytarzach w kampusie na przedmieściach. Co z tego, że osiągamy znaczące miejsca w rankingach jeśli niszczymy własną wewnętrzną podmiotowość? Szukanie winnych w tym miejscu jest bardzo proste. Dziś jest nasz czas i czas naszej wspólnej odpowiedzialności za autonomię Uniwersytetu.

Władze rektorskie, władze dziekańskie, związki zawodowe, samorządy studentów i doktorantów po zakończeniu wyborów w Uniwersytecie Szczecińskim powinny podpisać porozumienie, które określi zasady organizowania konsultacji i spotkań w Uniwersytecie Szczecińskim, w tym spotkań przedwyborczych oraz konsultacji pracowniczych. Czy jest to potrzebne? Niech JM Rektor US, prof. dr hab. Edward Włodarczyk odpowie sobie na to pytanie sam.

Sebastian Sahajdak

Przewodniczący Komisji Uczelnianej
NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego

* Powyższy tekst nie jest stanowiskiem Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego.

Szczecin, 10.05.2016 r.

Tekst został opublikowany 12.05.2016 r. Po tym, jak na Wydziale Humanistycznym US zakończono wybory. Dziekanem, na kadencję 2016-2020, została prof. dr hab. Urszula Chęcińska.

 

pismo o rezerwację Auli na WH

Kopię pisma autor tekstu otrzymał w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

pismo o streaming debaty na WH

Kopię pisma autor tekstu otrzymał w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

DEBATA WH na WWW US 12.05.2016

Fotokopia z dnia 12.05.2016 r.  Zakładka „Wybory 2016/2020”. Jedna informacja z 11 wydziałów US
to link do nagrania debaty Kandydatów na stanowisko Dziekana WH US z dnia 6.05.2016 r.

MAILING sobota 7maja2016

Mail wysłany w sobotę, 7.05.2016 r.

 

WH US wybory 2016

Kampus Krakowska-Cukrowa. Zdjęcie z dnia 5.05.2016 r. Fot. Sahajdak