PYTANIA DO KANDYDATÓW – odpowiada dr hab. W. Krysztofiak

Wybory na stanowisko Rektora US. Dr hab. Wojciech Krysztofiak udzielił związkom zawodowym odpowiedzi na pytania przekazane kandydatom w dniu 1 kwietnia 2016 r. Dziękujemy!

Odpowiedzi dotyczą następujących obszarów tematycznych: reforma nauki i szkolnictwa wyższego, demokratyzacja uczelni, finansowanie badań naukowych, zatrudnienie i sprawy socjalne, organizacja studiów i jakość kształcenia, studenci, doktoranci, Biblioteka Główna US, kultura akademicka, sprawy administracyjne, współpraca ze związkami zawodowymi, współpraca z otoczeniem, komunikacja oraz infrastruktura.

Zestaw pytań jest efektem pracy, między innymi, przedstawicieli Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Obywateli Nauki oraz poszczególnych związków zawodowych z polskich uczelni. Nad pytaniami pracowało szereg osób niezwiązanych z żadną z wyżej wymienionych organizacji. Wszystkim przyświecał jeden cel. Rozwój polskich uniwersytetów. Niniejszy dokument zawiera także pytania opracowane przez związki zawodowe działające w Uniwersytecie Szczecińskim oraz Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego US.

O wybór na stanowisko Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego ubiega się czterech kandydatów. Obecny Rektor US, prof. dr hab. Edward Włodarczyk, prof. dr hab. Barbara Kromolicka, Dziekan Wydziału Humanistycznego, prof. dr hab. Piotr Niedzielski, Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz dr hab. Wojciech Krysztofiak, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Filozofii US. Kandydaci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi do 11 kwietnia 2016 r.

14 kwietnia 2016 roku dowiemy się kto będzie sprawował funkcję Rektora US (2016-2020).

ZOBACZ odpowiedzi dr hab. W. Krysztofiaka

Sah.