Uniwersytet Szczeciński: 11 kwietnia 2016 r. debata kandydatów na Rektora US

Prof. dr hab. Edward Włodarczyk, zabiegający o reelekcję, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego oraz jego kontrkandydaci: prof. dr hab. Barbara Kromolicka, Dziekan Wydziału Humanistycznego US, prof. dr hab. Piotr Niedzielski, Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US oraz dr hab. Wojciech Krysztofiak, pracownik naukowy Instytutu Filozofii US otrzymali w piątek, 1.04.2016 r. zaproszenie do udziału w debacie kandydatów na Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Debata miałaby się odbyć w poniedziałek, 11.04.2016 r. w godz. 16.00 – 18.30. Gdzie? Związki zawodowe zabiegają, aby spotkanie odbyło się w Sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego. Nazwisko Rektora US, na kadencję 2016-2020, mamy poznać 14 kwietna 2016 r.

1-IMG_4523Organizatorami debaty są działające w Uniwersytecie Szczecińskim związki zawodowe: Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” US, Związek Nauczycielstwa Polskiego w US oraz Związek Zawodowy Pracowników Nie Będących Nauczycielami Akademickimi US. Oprócz zaproszenia kandydaci na Rektora US otrzymali zestaw pytań z prośbą o pisemną odpowiedź (do 11.04.16 r.).

Pytania do kandydatów zostały opracowane, w ramach ogólnopolskiej akacji, przez: przedstawicieli Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Obywateli Nauki oraz poszczególnych związków zawodowych z polskich uczelni. Nad pytaniami pracowało szereg osób niezwiązanych z żadną z wyżej wymienionych organizacji. Wszystkim przyświecał jeden cel. Rozwój polskich uniwersytetów. Załączony dokument zawiera także pytania opracowane przez związki zawodowe działające w Uniwersytecie Szczecińskim oraz Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego US (ZOBACZ).

Potwierdzenie udziału w debacie oraz informacje, czy kandydaci udzielą odpowiedzi na zadane pytania, organizatorzy mają otrzymać do 5.04.2016 r. Swój udział w spotkaniu potwierdzili już prof. dr hab. Barbara Kromolicka, prof. dr hab. Piotr Niedzielski oraz dr hab. Wojciech Krysztofiak. Czekamy na decyzję obecnego Rektora US, prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka.

Związki zawodowe organizują debatę po raz drugi. Pierwsza miała miejsce w 2012 roku i odbyła się w auli Wydziału Matematyczno-Fizycznego.

Oprac./fot. S. Sahajdak