Kampus Piastów im. MNiSW

„Przy silniejszych wiatrach często spadają dachówki stwarzając duże zagrożenie wypadkiem. Wówczas wygradza się i oznakowuje strefę niebezpieczną wokół budynku…”. Przebywanie w pomieszczeniu samorządu studenckiego groziło utratą zdrowia (!). Grzyb, zniszczona podłoga. Jest też wątek sensacyjny. Pojawia się „donos”, wątek z zastraszaniem studentów. Pień topoli ma trafić do Warszawy. Na Krakowskim Przedmieściu chcą na nim spożyć paprykarz szczeciński. Poznaj historię kampusu, którego do 2014 roku nie widziało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Kampus Piastow szyba

Atmosfera i donos
15.01.2014 r. Rozpoczynając spotkanie JM Rektor stwierdził, że atmosfera między związkami zawodowymi a władzami uczelni „uległy pewnej zmianie”. Rektor wymienił kilka spraw, które wpłynęły na zmianę atmosfery. Wśród nich znalazło się „doniesienie do Straży Pożarnej dot. złego stanu budynków przy al. Piastów, które złożył Przewodniczący Niezależnego Związku Zawodowego Solidarność mgr Sebastian Sahajdak, jak i atmosfera jaka budowana jest wokół tego zdarzenia przez p. Sahajdaka narusza zasady budowania dobrych relacji. Przykre jest też to, że p. Sahajdak próbuje zaangażować w swoje działania Samorząd Studencki, zastraszając wręcz poszczególnych członków Samorządu.” JM Rektor powiedział, że spotkania ze związkami mają służyć prowadzeniu rozmów na temat tego, co ma służyć uniwersytetowi, a nie temu by informować o pewnych działaniach podejmowanych przez przedstawicieli związków.

Przegląd
Z dokumentacji „Społecznego przeglądu warunków pracy w Uniwersytecie Szczecińskim 2013 rok” budynków przy Alei Piastów 40B (wybrane). Budynek numer 5. Dziekanat Wydziału Filologicznego. Dach. W złym stanie. Dachówki odpadają niezależnie od pogody. Okna. Wymienione na nowe – bez uwag. Ściany, tynki. W pokoju numer 01 na ścianę wychodzi grzyb. W sali rady wydziału (nr 208) na ścianie pod sufitem widnieje zaciek i grzyb. Posadzki, schody, balustrady i poręcze, wejścia. Wyjście ewakuacyjne nie funkcjonuje. Budynek numer 4. Dach w złym stanie. „Łatany” sukcesywnie. Dachówki odpadają niezależnie od pogody. Okna. Bardzo stare. Widoczne jest rozwarstwienie ram, z których farba odpada płatami. Okna są nieszczelne. Parapety w opłakanym stanie. Wyjście ewakuacyjne nie funkcjonuje. Sala numer 012, pomieszczenie Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Filologicznego, stan nie do użytku. Grzyb, zniszczona podłoga. W zaleceniach końcowych komisja wskazała, że należy bezwzględnie zmienić pomieszczenie dla samorządu. Przebywanie w pomieszczeniu numer 012 „grozi utratą zdrowia!”. Instalacja wodno-kanalizacyjna, sanitariaty. Pomimo wiekowości, prawidłowo wyposażone i utrzymane, pracownicy nie zgłaszają uwag. Stanowiska pracy. W pomieszczeniach czuć wilgoć i gdzieniegdzie stęchliznę. W sali numer 214 (multimedialnej) znajdują się bardzo stare komputery i monitory, wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem. W części sal wykładowych okna nie są wyposażone ani w rolety, ani w żaluzje, bez których w słoneczne dni nie da się pracować. Wszystkie okna sal dydaktycznych znajdują się po słonecznej stronie. Budynek numer 3. Cały budynek jest zawilgocony. W Sali wykładowej numer 100 na ścianie jest widoczny grzyb. W archiwum pękają ściany. Dach. W bardzo złym stanie. Dachówki odpadają niezależnie od pogody. Komisja do spraw przeglądu stwierdza, że budynek bardzo pilnie wymaga remontu kapitalnego.

Samorzad Kampus Piastow 2013 2

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia. Budynek numer 6. Dach. Stary. Naprawiany sukcesywnie w miejscach, w których przecieka. Wymaga kompleksowego remontu. Przy silniejszych wiatrach często spadają dachówki stwarzając duże zagrożenie wypadkiem. Wówczas wygradza się i oznakowuje strefę niebezpieczną wokół budynku… W pomieszczeniach piwnicznych ściany są zagrzybione. W wielu pomieszczeniach użytkuje się bardzo stare i zdekompletowane meble. Ogrzewanie. W zasadzie bez uwag. Jednak nieszczelność starych okien w dużym stopniu rzutuje na warunki temperaturowe panujące w pomieszczeniach w okresie zimowym. We wnioskach i zaleceniach końcowych komisja odnotowała: „po przeprowadzeniu przeglądu na Wydziale nasuwa się jeden główny wniosek – budynek należy pilnie wyremontować, aby zapobiec jego dalszemu niszczeniu. Również z uwagi na dużą liczbę studentów, a także osoby z zewnątrz odwiedzające Wydział, który wyedukował liczne grono znakomitych olimpijczyków i sportowców kadry narodowej…”. Przegląd został wykonany przez komisję w składzie: zakładowy społeczny inspektor pracy, wydziałowi społeczni inspektorzy pracy, kierownicy obiektów oraz przedstawiciel Inspektoratu BHP US.

Prośba
22.11.2013 r. „Szanowny Panie Komendancie, zwracam się z prośbą o przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków nr 3,4,5, i 6 Kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40B w Szczecinie. We wskazanych obiektach mieszczą się sale wykładowe, biblioteki, dziekanaty, archiwum uczelniane oraz pomieszczenia biurowe jednostek organizacyjnych Wydziału Filologicznego oraz Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia. Wieloletnie zaniedbania, wynikające z braku środków finansowych, doprowadziły do znaczącego pogorszenia stanu nieruchomości. Niniejsza prośba wynika z obawy o bezpieczeństwo pracujących i studiujących w Kampusie Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40B w Szczecinie.” Pismo adresowane do st. bryg. mgr inż. Jacka Staśkiewicza Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.  Do wiadomości otrzymują: Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, Dziekan Wydziału Filologicznego i Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia.

Rezygnacja
27.11.2013 r. „W związku z pańskim donosem skierowanym do straży pożarnej na Uniwersytet Szczeciński rezygnuję z członkostwa w NSZZ Solidarność. Jednocześnie proszę o powiadomienie Działu Zatrudnienia i Płac o nie potrącaniu tzw. składek członkowskich.” Pismo adresowane do Sebastiana  Sahajdaka przewodniczącego Komisji Uczelnianej NSZZ Solidarność Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracownik użył pieczątki „specjalista ds. BHP …”.

Topolowy pieniek
6.12.2013 r. Na stronie Facebook „Lubimy Kampus Piastów” opublikowano list do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego:

„PANIE REKTORZE, 1000 „LAJKÓW”
i mały PIENIEK jedzie do PANI MINISTER.
10 000 „LAJKÓW” ślemy do WARSZAWY ten duży.

Jego Magnificencjo, pytamy Pana, za pośrednictwem tej strony, czy władze Uniwersytetu Szczecińskiego zamierzają nadal w „osamotnieniu” zabiegać o środki na remont i rozbudowę Kampusu Piastów? Jak widać „osamotnienie”, od wielu lat, nie służy sprawie. Za to „osamotnienie” nie odpowiada jednak Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tylko Władze Uniwersytetu Szczecińskiego. Gabinetowe zdobywanie poparcia dla Szczecina w Warszawie nie działa, nie działało i nigdy nie będzie działać. To prawda, że warunki, w jakich studiuje i pracuje się na Wydziale Filologicznym i Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US, nie są powodem do dumy. Pytanie, czyjej dumy? Siłą Kampusu Piastów są jego studenci, pracownicy i absolwenci. Proszę poprosić ich o pomoc. Wierzę, że Uniwersytet jej potrzebuje. Wierzę, że nie odmówią.

Uniwersytet to nie instytucja, to przede wszystkim przestrzeń budowania i udoskonalania dialogu. Dlatego oczekujemy od Pana podjęcia rozmów na temat utworzenia Zespołu ds. Kampusu Piastów. Potrzebujemy współpracy, a nie wiecznego poczucia zagrożenia. Strona „Lubimy Kampus Piastów” nie jest zagrożeniem Panie Profesorze. Pan w swoich działaniach nie może być osamotniony. Władze Uniwersytetu nie mogą „wręcz błagać” od sześciu lat ministerstwo o środki na remont i rozbudowę kampusu.

Nie wiem, jak mógłbym Pana przekonać? Może tak… Pozbędziemy się dwóch pieńków spod wejścia do budynku nr 4 Kampusu Piastów. Jak „Lubimy Kampus Piastów” zbierze 1000 „lajków”, to mały pieniek z topoli jedzie wraz z albumem zdjęć prezentowanych na stronie do prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jak zbierzemy 10 000 „lajków”, to osobiście zawiozę ten duży topolowy pieniek do Warszawy (zdjęcie w tle strony). Mało tego, wiem że to co planuję może się wydać kontrowersyjne… Postawię ten pieniek na Krakowskim Przedmieściu i zorganizuję przy nim spotkanie Szczecinian z „warszawskiej emigracji”. Zjemy na śniadanie PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI…”

Pienki piastowskie

Paszkwil
29.05.2014 r. W trakcie posiedzenia Senatu US „JM Rektor dodał, że na sprawę należy patrzeć całościowo. W czasie podpisywania umowy na dofinansowanie remontu Kampusu Piastów, do MNiSW wysłano plik dokumentów mający charakter paszkwilu dotyczących naszej Uczelni i Kampusu Piastów. Przesłał je Przewodniczący związku zawodowego Solidarność. W związku z powyższym JM Rektor wyraził wątpliwość: Czy to jest działanie w interesie pracowników Uniwersytetu i samego Uniwersytetu?”

Treść maila związkowego, a nie jak twierdzi prof. Edward Włodarczyk „pliku dokumentów mający charakter paszkwilu…”:

„Szczecin, 27.05.2014 r.

Pracownicy
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kampania w Uniwersytecie Szczecińskim:
LUBIMY KAMPUS PIASTÓW

Szanowni Państwo,

uruchomiliśmy na Facebooku stronę Lubimy Kampus Piastów. Polecamy ciekawe zdjęcia, a wśród nich kolekcję „klamek piastowskich”. Zobaczcie Państwo, w jakich warunkach działał samorząd studencki. Poznajcie nasze „pieńki piastowskie” i dowiedzcie się, jak korzystając z przezroczystej taśmy poradzić sobie z pękniętą szybą.

„Lubimy Kampus Piastów”, to szukanie odpowiedzi na pytanie: dlaczego w ostatnich latach Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ignorowało prośby Władz Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie remontu jednego z najważniejszych kampusów Szczecina?

Polecamy: https://pl-pl.facebook.com/pages/Lubimy-Kampus-Piastów/331190546997429

Z poważaniem

Sebastian Sahajdak
przewodniczący Komisji Uczelnianej
NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego”

Lubimy Kampus Piastów
Działania na rzecz poprawy warunków pracy i studiowania w Kampusie Piastów podejmuje działający na uczelni związek zawodowy. Uruchamia facebookowy fanpage „Lubimy Kampus Piastów” (14.03.2013 r.). Na stronie publikowane są między innymi zdjęcia infrastruktury wydziału. Symbolem strony stają się słynne wśród społeczności akademickiej „pieńki piastowskie”. Logotyp LKP projektuje Andreas Guskos z Akademii Sztuki w Szczecinie. Są galerie „klamek piastowskich”, „okien piastowskich”, „dachów piastowskich”. Publikowane są zdjęcia zagrzybionej siedziby samorządu studenckiego. Hasło przewodnie facebookowego profilu brzmi: „Lubimy Kampus Piastów US. Chcemy, aby polubiło go Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego”. Niektóre z publikowanych na stronie komentarzy wywołują oburzenie. Komentowane są miedzy innymi na posiedzeniach Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego. Stronę polubiło ponad 700 internautów. Promowana była między innymi wśród urzędników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Docelowo projekt „Lubimy Kampus Piastów” miał na celu integrowanie środowisk pracowników, studentów i absolwentów wydziałów związanych z kampusem. Wszystko po to, aby wspierać lobbing władz uczelni na rzecz pozyskania środków na remont obiektów przy al. Piastów 40B w Szczecinie.

Kontrola
12.12.2013 r. „Odpowiadając na Pana pismo znak: L.dz. P/373/11/2013 z dnia 22.11.2013 r. dotyczące prośby o przeprowadzenie kontroli w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków nr 3,4,5 i 6 Kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40 B w Szczecinie informujemy, iż w ramach zadań ustalonych w rocznym planie kontroli na 2014 r. uwzględniono przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w obiektach dydaktycznych uczelni wyższych zlokalizowanych na terenie miasta Szczecin, w tym również w obiektach Uniwersytetu Szczecińskiego. Powyższe wynika z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm.). Uwzględniając informacje zawarte w pana piśmie planowane czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach nr 3, 4, 5 i 6 Kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40 B w Szczecinie zostaną przeprowadzone w pierwszej kolejności.” Podpisał  st. bryg. mgr inż. Jacek Staśkiewicz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

24 rocznica
29.05.2014 r. JM Rektor US prof. dr hab. Edward Włodarczyk informuje Wysoki Senat o udzieleniu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa istniejącego budynku nr 4 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej i zagospodarowanie terenu w Kampusie Piastów”. Wysokość dofinansowania inwestycji, która ma być realizowana w latach 2014-2016, wynosi 26 mln. 322 tys. zł. Na najbliższe dwa lata na rozwój infrastruktury Uniwersytetu Szczecińskiego zostało przewidzianych 40 mln. zł. Środki te pochodzą z różnych źródeł.

„Przyznanie tej kwoty przez ministerstwo to efekt długich działań rozpoczętych na początku kadencji. Batalia o przebudowę Kampusu Piastów trwa od kilku lat. Uniwersytet Szczeciński nie był uwzględniony w ministerialnych planach dofinansowania inwestycji. Władze rektorskie przeprowadziły wiele rozmów w ministerstwie w sprawie przyznania dodatkowych środków na inwestycje. Stanowisko Uniwersytetu Szczecińskiego zostało też poparte przez poszczególnych polityków z województwa zachodniopomorskiego.

JM Rektor przypomniał, że zgodnie z przepisami Statutu został powołany w Uczelni Konwent. W jego skład wchodzą m.in. przedstawiciele instytucji i organizacji zewnętrznych m.in. członkowie biur poselskich. Poszczególni członkowie Konwentu zaangażowali się pewne działania w celu pozyskania środków na remont budynków przy al. Piastów. Efektem tych działań była uchwała podjęta na posiedzeniu Rady Miasta Szczecin. Następnie władze rektorskie spotkały się z posłami wszystkich partii działających w Szczecinie i przedstawiły stan techniczny budynków w Kampusie Piastów. W lutym br. JM Rektor wraz z posłem Arkadiuszem Litwińskim został przyjęty przez minister Lenę Kolarską-Bobińską. Spotkanie to zbiegło się też z wizytą wiceministra Jacka Gulińskiego w Uniwersytecie Szczecińskim i obchodami 24 rocznicy powstania Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług (JM Rektor podziękował dziekanowi P. Niedzielskiemu za zorganizowanie spotkania z ministrem).

JM Rektor wyraził opinię, że działania powyższe mogły mieć wpływ na decyzję ministerstwa w sprawie przyznania dodatkowych środków na zadania inwestycyjne.”

„Batalia” bezsilności
Ponad trzy lata wcześniej. Marzec 2010 r. (L.dz. R/905/2010). JM Rektor US prof. dr hab. Waldemar Tarczyński prosi prof. dr hab. Barbarę Kudrycką, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego o uruchomienie finansowania w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa: „Szanowna Pani Minister, kolejny raz chciałbym zwrócić uwagę, na inwestycję pn.: „Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków uniwersyteckich przy al. Piastów 40 B w Szczecinie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń” stanowiącą najpilniejszą i zarazem największą potrzebę inwestycyjną w zakresie infrastruktury. W opracowanym przez nas Wieloletnim Planie Inwestycyjnym priorytet ten ma pozycję numer 1. Użytkownikami zespołu 6 istniejących budynków i 1 nowego planowanego budynku będą: Wydział Filologiczny, Instytut Kultury Fizycznej, Wydział Prawa i Administracji. Wskazane wcześniej obiekty pokoszarowe od czasu przejęcia przez uczelnię w 1996 roku na cele dydaktyczne nie były remontowane. Zadanie to wielokrotnie zgłaszaliśmy w propozycjach do opracowywanych planów inwestycyjnych. W roku 2007 zadanie to znalazło się na liście indykatywnej oś priorytetowa – infrastruktura szkolnictwa wyższego, jednak później z nieznanych przyczyn zostało z tej listy usunięte. Budynki są w na tyle pilnej potrzebie remontu, że co chwilę otrzymujemy nakazy usunięcia nieprawidłowości od różnych organów kontrolnych. Oczywiście w miarę możliwości prace naprawcze są wykonywane, ale kompleksowy remont w konsekwencji byłby tańszym rozwiązaniem. Posiadamy już decyzję administracyjną – pozwolenie na budowę – co oznacza, że najdalej w ciągu 3-ch lat musimy zacząć roboty budowlane. Harmonogram realizacji tak dużej inwestycji to perspektywa kilku lat od 2010 do 2015 przy założeniu, że pierwszy budynek (nowy, bo to pozwoli nam w sposób logistyczny przemieścić kadrę i studentów) zostanie rozpoczęty w 2010 r. Realizacja 1-go budynku to koszt ok. 10 000 000 zł. Całość inwestycji szacowana jest na ponad 80 000 000. Jak zatem wskazuję chcielibyśmy konsekwentnie realizować nasze założenia niemniej jednak bez wsparcia finansowego MNiSW nie jesteśmy w stanie osiągnąć założonych celów. Mając powyższe argumenty na uwadze i licząc na przychylność Pani Minister ponownie zwracam się z prośbą o uwzględnienie potrzeb Uczelni i ujęcie nas w rozdziale dotacji inwestycyjnych.” Bez efektu.

Pismem z dnia 11.10.2010 r. dotyczącym propozycji do projektu budżetu Państwa na rok 2011 (L.dz. R/3807/2010) adresowanym do Departamentu Finansowego JM Rektor US prof. dr hab. W. Tarczyński, raz jeszcze zwraca uwagę, że najbardziej priorytetowym zadaniem inwestycyjnym Uczelni jest modernizacja kampusu przy al. Piastów 40B. Informuje ministerstwo, że remont nie może być odkładany na dalsze lata, bowiem zagraża to zamknięciem obiektu. Bez efektu.

22.11.2010 r. JM Rektor US prof. W. Tarczyński kieruje kolejne pismo do prof. dr hab. B. Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (L.dz. R/4413/2010). Wnioskuje o uwzględnienie etapowania realizacji i sfinansowania w pierwszej kolejności w latach 2011-2012 pierwszego etapu rozumianego jako wybudowanie nowego budynku wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu. Bez efektu.

7.02.2011 r. JM Rektor US ponownie przedkłada Departamentowi Finansowemu Szkół Wyższych MNiSW propozycje do projektu budżetu Państwa na rok 2011 (L.dz. DT/502/2011). „Raz jeszcze zwracam uwagę, że najbardziej priorytetowym zadaniem inwestycyjnym Uczelni jest modernizacja Kampusu Uniwersyteckiego zlokalizowanego w Szczecinie przy al. Piastów 40B…”. Bez efektu.

21.02.2011 r. JM Rektor US prof. dr hab. W. Tarczyński kieruje pismo do DFSW MNiSW w sprawie propozycji budżetu Państwa na rok 2011 (L.dz. DT/02/02/2011). Pojawia się ta sam formuła: „Raz jeszcze zwracam uwagę, że najbardziej priorytetowym zadaniem inwestycyjnym Uczelni jest modernizacja Kampusu Uniwersyteckiego zlokalizowanego w Szczecinie przy al. Piastów 40B (…) nie może być dłużej odkładana na dalsze lata, bowiem zagraża to zamknięciu obiektów.” Bez efektu.

Pismo JM Rektora US prof. dr hab. W. Tarczyńskiego z dnia 4.05.2011 r. (L.dz. 06/05/2011) jest swoistego rodzaju kapitulacją. „Szanowna Pani Minister (prof. B. Kudrycka), kolejny raz, tym razem po uzyskaniu informacji od Podsekretarza stanu Witolda Jurka, oraz na wyraźne żądanie przesłane pismem znak MNiSW-DSF-WIN-645-6701-1/TBU/11 z dnia 25.03.2011 r. składam kolejny wariant dokumentu pozwalający naszej uczelni na dofinansowanie, chociaż w niewielkiej kwocie – wg uzgodnień to zaledwie 5 000 000 zł…”. Bez efektu

W 2012 roku następuje zmiana władz rektorskich. 8.02.2013 r. JM Rektor US prof. dr hab. Edward Włodarczyk kieruje pismo do Departamentu Budżetu i Finansów MNiSW (L.dz. DT/05/02/2013) dotyczące propozycji do projektu budżetu Państwa na rok 2014 wraz z programami inwestycji budowalnych. Program inwestycji budowlanej pn.: „Przebudowa istniejącego budynku nr 4 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu w Kampusie Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40B w Szczecnie”. Projekt wskazywany jest na pierwszym miejscu.

Komentarz
Pokaz bezsilności. Brak umiejętności współpracy. Nie wykorzystanie szans, jakie dawała perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2007-2013, w obszarze rozwoju infrastruktury uczelni. Skąd taka ocena? Wystarczy zapoznać się z mapą inwestycji w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego na stronie MNiSW. Jak Polska długa i szeroka budowano i modernizowano kampusy za setki milionów złotych. Władze US słały, w tym czasie, w sprawie kampusu do Warszawy pisma.

W „Diagnozie Uniwersytetu Szczecińskiego” z lutego 2015 roku, na stronie 6, opublikowano tabelę pt. „Koszty inwestycji w latach 2010-2014 (w zł)”. Skala inwestycji, w latach 2010-2013 dla Wydziału Filologicznego i Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US wyniosła… 0 złotych. To jest najlepsza ocena dla „wieloletniej batalii”.

Jest jeszcze coś, na co warto zwrócić uwagę. Jak można negować działania podejmowane przez związek zawodowy, obrażać przewodniczącego związku i w tym samym czasie wykorzystywać w działaniach lobbingowych na rzecz Kampusu Piastów kopię „donosu” związkowca do Komendanta Miejskiego PSP? Kampania „Lubimy Kampus Piastów” oraz zapowiedziana kontrola straży pożarnej miały bez wątpienia wpływ na pozyskanie środków finansowych na częściowy remont kampusu. Nie bez znaczenie była aktywność pana Arkadiusza Litwińskiego, Posła na Sejm RP oraz wizyta w Szczecinie wiceministra pana Jacka Gulińskiego. Był gościem Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US. Przyjechał na zaproszenie prof. dr hab. Piotra Niedzielskiego. JM Rektor US, prof. dr hab. Edward Włodarczyk zaangażował się w sprawę, jak nikt przed Nim, a jeszcze 1 października 2013 r., w trakcie inauguracji roku akademickiego, mówił między innymi: „…ciągle nie jesteśmy w stanie przekonać Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o potrzebie gruntownej modernizacji kompleksu przy al. Piastów, gdzie mieszczą się dwa wydziały. W tych staraniach jesteśmy osamotnieni. W ubiegłym roku apelowałem do parlamentarzystów o wsparcie naszych starań, w tym ośmielam się prosić ponownie, abyście państwo o Uniwersytecie tak łatwo nie zapomnieli, choćby dlatego, że w tych zaniedbanych budynkach studiuje kilka tysięcy Waszych potencjalnych wyborców.”

W odróżnieniu od władz Uniwersytetu Szczecińskiego, obecnej kadencji, potrafimy realnie ocenić sytuację. Świadczy o tym choćby wypowiedź dla portalu wSzczecinie.pl z dnia 1 czerwca 2014 roku. W znaczący sposób odbiega od wypowiedzi JM Rektora US z dnia 29.05.2014 r. (podtytuł „Paszkwil”):

„Wpływ na zmianę postawy ministerstwa ma niewątpliwie zaangażowanie pracowników uczelni, władz samorządowych i wsparcie polityków. Dofinansowanie to oczywiście sukces i radość – mówi Sebastian Sahajdak z Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego. Niedawno rektor US zaprosił goszczącego w Szczecinie wiceministra Jacka Gulińskiego do zwiedzenia kampusu. Stan budynków niewątpliwie wywarł na gościu silne wrażenie – dodaje.” (więcej)

 

Sebastian Sahajdak
27.11.2015 r.

Fot. Sah

 29.11.2013 RYSUNEK

27.11.2013 RYSUNEK