Odpowiadam UAM w Poznaniu: zmieniam wniosek i proszę o wskazanie pracownika, na ręce którego mam przesłać skaner

W mailu z dnia 30 kwietnia 2015 roku pełnomocnik Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu informuje między innymi, że „na koszty wskazane w piśmie z dnia 23 kwietnia 2015 r. (przyp. 1030,00 zł) składają się jedynie dodatkowe koszty związane z dostosowaniem posiadanej przez uczelnię informacji (dokumenty zebrane w oprawione księgi protokołów) do formy wskazanej w Pana wniosku (pliki pdf).”

8 maja 2015 roku mając na uwadze, że wbrew ustawie o dostępie do informacji publicznej jednoznacznie wskazującej, że UAM w Poznaniu może żądać jedynie zwrotu kosztów faktycznie poniesionych, a nie kosztów czysto hipotetycznie prognozowanych (koszty te nie mogą obejmować kosztów pracy pracownika), zmieniam wniosek z dnia 10 kwietnia 2015 roku w ten sposób, że oczekuję udostępnienia na mój adres email plików pdf z zapisem protokołów posiedzeń Senatu UAM za lata 2013-2014.

Mając na uwadze ogromną troskę UAM w Poznaniu o finanse publiczne i w celu minimalizowania kosztów udostępnienia tych informacji, użyczę Uniwersytetowi skaner ręczny w celu digitalizacji protokołów i minimalizacji kosztów udostępnienia tej informacji. Zastosowanie tego urządzenia pozwoli m.in. na nierozszywanie zgromadzonych w formie ksiąg protokołów. Poprosiłem o wskazanie pracownika, na ręce którego mam przesłać skaner.