Uniwersytet Wrocławski przesyła protokoły za lata 2009-2015. Czekamy na kolejne dokumenty

Uniwersytet Wrocławski przesłał protokoły z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego za lata 2009-2015. Wskazał również link do strony Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego. Po wysłaniu zapytania, czy Archiwum UWr jest jednostką organizacyjną uczelni otrzymuję kolejny e-mail z informacją, że przygotowanie protokołów archiwalnych wymaga czasu. Zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej protokoły zostaną przesłane nie później niż do 10 czerwca 2015 roku. Zobacz pisma: UWr _SAH odpowiedz 15.04.2015
oraz UWr _SAH odpowiedz 22.04.2015