Uniwersytet Rzeszowski: Senat UR nie pochodzi z wyborów powszechnych

Dział Informacji i Promocji <info@ur.edu.pl> 27 kwietnia 2015 12:55
Do: biuro@wsolidarnosci.pl

Witam,

W odpowiedzi na Państwa zapytanie informujemy, że zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej „ Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów są jawne i dostępne”. Organy władzy publicznej oraz organy pomocnicze sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy ze swoich obrad. Jednakże Senat UR ( członkowie Senatu) nie pochodzi z wyborów powszechnych, nie jest też organem władzy publicznej.

Prawo o dostępie do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej ( ochrona danych osobowych), która nie pełni funkcji publicznej ( np. przedłużanie zatrudniania przez Senat UR i związane z tym głosowanie).

Pozdrawiam
Ewa Krzyżanowska
Uniwersytet Rzeszowski
178721026