Uniwersytet Łódzki informuje, że protokoły są do wglądu w biurze JM Rektora…

Z bezimiennego maila przesłanego przez biuro Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dowiaduję się, że  protokoły z posiedzeń Senatu UŁ są dostępne do wglądu w Biurze Rektora UŁ.